Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cena w wezwaniu na sprzedaż akcji PGS Software podniesiona do 18,00 zł

Udostępnij

Holenderska firma technologiczna Xebia Group, poprzez Xebia Consultancy Services B.V. („Xebia”), ogłosiła podniesienie ceny w wezwaniu na wszystkie akcje PSW (PGSSOFT) do 18,00 zł za jedną akcję z poziomu 15,75 zł, czyli o 14 proc. Cena stanowi 23,5 proc. premię względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za 6 miesięcy, 14,6 proc. premię względem średniego kursu akcji ważonego wolumenem obrotu za 3 miesiące oraz 34,3 proc. premię względem kursu zamknięcia akcji 10 marca 2021, czyli przed rozpoczęciem przeglądu opcji strategicznych przez PGS Software. Celem wzywającego jest wycofanie spółki z giełdy i jej dalszy rozwój w ramach własnej grupy. Xebia jest wspierana przez fundusz Waterland Private Equity Investments („Waterland”).

W dniu 22 września akcjonariusze mniejszościowi Spółki reprezentowani przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska zawiązali porozumienie („Porozumienie”), w wyniku którego posiadają łącznie 14,14 proc. akcji oraz 9,81 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązali się do niezbywania akcji w wezwaniu po cenie niższej niż 18,00 zł za akcję. Mając na uwadze ogłoszone Porozumienie, Wzywający zdecydował się wyjść naprzeciw oczekiwaniom największych inwestorów mniejszościowych.

„Decydując się na podwyższenie ceny staraliśmy się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych. Naszym zdaniem, zaproponowana o 14 proc. wyższa cena, spełnia te założenia i  jest atrakcyjna dla inwestorów by odpowiedzieli w wezwaniu.” - komentuje Anand Sahay, co-CEO Xebia.

8 września Wzywający poinformował o spełnieniu jednego z warunków wezwania, tj. przekroczeniu 66% proc. głosów na WZA, co oznacza, że na wezwanie odpowiedzieli dwaj główni akcjonariusze, Wojciech i Paweł Gurgulowie, kontrolujący ponad 64 proc. akcji i 75 proc. głosów w kapitale Spółki. Ustalona cena sprzedawanych przez nich akcji wyniosła 14,30 zł za jedną akcję, co stanowi około 26 proc. mniej od oferty dla pozostałych akcjonariuszy.

Zapisy na wezwanie dla pozostałych akcjonariuszy potrwają do 29 września. Inwestor posiadający akcje PGS Software, może odpowiedzieć na wezwanie w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych.

Doradcą finansowym oraz firmą pośredniczącą w wezwaniu jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.