PAS (PASSUS), notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał w ostatnim czasie dwie umowy o wartości  1,75 mln zł oraz blisko 564 tys. zł, co daje łącznie kwotę ponad 2,3 mln zł.

Umowę opiewającą na kwotę ponad 1,7 mln zł Spółka podpisała z podmiotem należącym do Skarbu Państwa. Obejmuje ona sprzedaż licencji, zaprojektowanie i wykonanie rozwiązania zapobiegającego wypływom informacji z danego podmiotu. Druga umowa, zawarta z Operatorem otwartych sieci światłowodowych, obejmować będzie sprzedaż, dostawę, wdrożenie rozwiązania do analizy i wykrywania zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa IT oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem do niej praw autorskich.

- Cieszymy się z podpisania kolejnych umów szczególnie, że są to firmy z którymi dotąd nie współpracowaliśmy w większym zakresie. Czwarty kwartał, patrząc na dane historyczne, jest dla nas okresem wzmożonej sprzedaży i finalizacji projektów. Najwięcej umów podpisujemy właśnie w tym okresie, dlatego liczymy, że w najbliższym czasie będziemy mogli zakomunikować podpisanie kolejnych. Warto zauważyć, że to kolejne projekty z zakresu bezpieczeństwa IT. Nasza decyzja o budowie kompetencji i inwestycji w ten segment rozwiązań przynosi obecnie wymierne korzyści. – komentuje Tadeusz Dudek, prezes zarządu Passus.