Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Piotr Trzonkowski, PolTREG: Bazowym scenariuszem jest podpisanie partneringu z dużym graczem farmaceutycznym

Udostępnij

"Większość [środków z emisji] chcielibyśmy przeznaczyć na badania kliniczne, które prowadzimy w leczeniu cukrzycy typu pierwszego i stwardnienia rozmiatanego naszym produktem - komórkami regulatorowymi. (...) Europejska Agencja Leków (...) pokazała nam ścieżkę do rejestracji tego produktu, w związku z czym zasadnicza część tych pieniędzy po prostu pójdzie na badania kliniczne, tak ażeby pacjenci mogli tę terapię uzyskać w sposób rutynowy w każdym szpitalu w Europie i w Stanach Zjednoczonych" - Piotr Trzonkowski, prezes zarządu PolTREG

W materiale informacje na temat:

  • Działalności PolTREG;
  • Debiutu spółki na GPW;
  • Wykorzystania pozyskanych środków;
  • Kolejnych emisji akcji;
  • Liczby posiadanych patentów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+