• GPW dokonała zmian w regulacjach giełdowych, będących elementem projektu optymalizacji procesu IPO. >>>
  • W III kwartale 2021 r. QRS (QUERCUS) osiągnęło 4,3 mln zł zysku bez zdarzeń jednorazowych versus 2,4 mln zł rok wcześniej, tj. +79% r/r. >>>
  • Spółka zależna PBX (PEKABEX) podpisała umowę z firmą SK Ecoplant Co. Ltd na wykonanie konstrukcji prefabrykowanej budynku dla inwestycji. >>>
  • Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment CLD (CLOUD) w sierpniu 2021 r. wzrosła o 34% r/r. >>>
  • Sprzedaż Gas Station Simulator z portfolio DGE (DRAGOENT) wyniosła już 300 tys. sztuk. Twórcy gry szacują że do końca 2021 r. produkcja osiągnie poziom 550-600 tys. sprzedanych egzemplarzy.  >>> 
  • W ciągu trzech kwartałów 2021 r. KGL wypracowała łącznie 426,8 mln zł przychodów ze sprzedaży z działalności operacyjnej o 52% więcej r/r. >>> 
  • W portfelach funduszy UNIQA TFI jak zwykle dużo się działo. Z portfeli wypadło aż 16 spółek (rekord odkąd monitorujemy poczynania zarządzających z tego TFI). Ich miejsce zajęło 8 nowości [BR Premium. >>>
  • Zapis spotkania z zarządem 3LP, spółki zależnej TIM, które miało miejsce 15 października 2021 r. [wideo] >>>
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży WOJ (WOJAS) były we wrześniu 2021 r. równe 24,1 mln zł. To o 6,6% mniej r/r. >>>
  • Zarząd ING (INGBSK) zarekomendował wypłatę dywidendy za rok 2020 w wysokości 5,1  zł na akcję. >>>

 

Jeśli nie jesteś naszym abonentem, a chcesz docenić naszą pracę, możesz to zrobić stawiając nam po prostu symboliczną kawę.

postaw nam kawę