Jednostkowe przychody netto BOW (BOWIM) za III kwartały 2021 r. wyniosły 1 728 770 tys. zł. To o 815 052 tys. zł więcej wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednostkowy zysk operacyjny był w tym okresie równy 204 314 tys. zł, a jednostkowy zysk netto wzrósł do 136 483 tys. zł (o 132,4 mln zł więcej r/r).

"Wzrost przychodów netto ze sprzedaży związany jest głównie z dużym popytem na wyroby stalowe oraz dużą dynamiką cen we wskazanym okresie. Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania zmiennych - sytuacji rynkowej oraz cen wyrobów stalowych" - podano w komunikacie