Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

PolTREG przydzielił maksymalną liczbę akcji. Redukcja zapisów w transzy w detalicznej wyniosła 24,2%

Udostępnij

W dniu 8 listopada 2021 r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternastu) Nowych Akcji oferowanych przez Emitenta w Ofercie. W ramach Oferty przydzielona została maksymalna liczba Nowych Akcji, przy czym:

  • 1.486 Inwestorom Indywidualnym przydzielono 266.482 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) Nowe Akcje, a średnia stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła 24,218%,
  • 26 Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 1.065.932 (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) Nowe Akcje. Ponieważ liczba Nowych Akcji oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym była równa liczbie Nowych Akcji, na które Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy, nie dokonywano redukcji zapisów
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+