Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Daniel Janusz, Feerum: Przychody ze sprzedaży z krajowego rynku i eksportu są obecnie na zbliżonych poziomach

Udostępnij

Spółka FEE (FEERUM) S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, działająca także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za trzy kwartały 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 105,7 mln zł (+2,2% r/r). Z kolei skonsolidowany zysk netto FEERUM wyniósł 5,85 mln zł, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 7,16 mln zł, co w porównaniu z wynikami za cały 2020 rok przedstawia się pozytywnie (skonsolidowana strata netto za rok 2020 -7,4 mln zł)

Aktualny portfel zamówień FEERUM wynosi około 36,8 mln zł i obejmuje 29 umów. Z kolei potencjalny portfel klientów obejmuje 251,6 mln zł, w tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 65,4 mln zł.

Porównując pierwsze trzy kwartały 2021 r. z tym samym okresem poprzedniego roku widzimy, że przychody ze sprzedaży z krajowego rynku i eksportu są obecnie na zbliżonych poziomach. Wpływ na to miała m.in. zintensyfikowana sprzedaż na rynku krajowym, której powodem był skrócony okres rozpatrywania wniosków agencyjnych (ARiMR) naszych klientów – mówi Daniel Janusz, Prezes Zarządu FEERUM S.A.

Drugim istotnym pozytywnym czynnikiem, który przełożył się na osiągnięte wyniki III kwartału 2021 r. był fakt sukcesywnej realizacji czwartego z kolei kontraktu zawartego z ukraińskim kontrahentem EPICENTR K LLC.

Jeśli chodzi o negatywne czynniki to jednym ze strategicznych rynków dla Grupy jest rynek stali, gdzie w minionych kwartałach zaobserwowano problem jej niedoboru, a w konsekwencji wzrost cen. Dlatego wskaźniki rentowności uległy obniżeniu – komentuje Daniel Janusz.

W dalszej perspektywie, Zarząd oczekuje poprawy rentowności kontraktowanych umów sprzedaży zaplanowanych na kolejne okresy, w miarę przenoszenia zmiany cen surowców na ceny oferowanych produktów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+