Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Rekordowy zysk Grodna po trzech kwartałach 2021/2022

Andrzej Jurczak, prezes Grodno
Andrzej Jurczak, prezes Grodno
Udostępnij

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w zamkniętych w grudniu trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22, skonsolidowany zysk netto GRN (GRODNO) wyniósł 32,6 mln zł, rosnąc o 179% rdr. Rekordowe wyniki przełożyły się na istotny wzrost rentowności.

W analizowanym okresie Grodno po raz kolejny wykazało wzrost sprzedaży we wszystkich obszarach swojej działalności skupionej na kompleksowych rozwiązaniach elektrotechnicznych i budynkowych. Trzy kwartały spółka zamknęła skonsolidowanymi przychodami na poziomie 877,3 mln zł, co oznacza wzrost o 67% rdr i najwyższy dotąd rezultat sprzedażowy za ten okres roku. Najszybciej rozwijającym się segmentem niezmiennie były odnawialne źródła energii.

Za nami bardzo gorący sprzedażowo okres. Generowaliśmy średnio ok. 100 mln zł miesięcznie, rosnąc szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Motorem wzrostu były instalacje OZE, których zrealizowaliśmy rekordową liczbę, i które napędzały nasze inne segmenty, m. in. sprzedaż kabli. Dodatkowo sprzyjała nam koniunktura w branży budowlanej. Odczuliśmy ją szczególnie w obszarze dystrybucji materiałów elektrotechnicznych – wyjaśnił Andrzej Jurczak, prezes Grodno S.A.

Wysoka sprzedaż nie pozostała bez wpływu na wyniki, które po raz kolejny biły historyczne rekordy. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 47,1 mln zł (+142% rdr), EBIT 41,9 mln zł (+176% rdr), natomiast zysk netto 32,6 mln zł (+179% rdr). Istotnej poprawie uległa również rentowność. Marża EBITDA wzrosła do 5,4%, marża EBIT do 4,8% oraz marża netto do 3,7% wobec odpowiednio 3,7%, 2,9% oraz 2,2% w analogicznym okresie przed rokiem.

Obecna rentowność EBITDA na poziomie ponad 5% była naszym celem. To jest już bardzo solidny rezultat, który osiągnęliśmy stawiając na wyżej marżowe obszary rynku i naszej oferty. Obecnie dużo inwestujemy w logistykę, automatykę, szeroko pojęty wzrost efektywności. Stale pracujemy też nad marżami. Spodziewamy się zatem nie tylko dalszej poprawy wyników, ale widzimy też przestrzeń do potencjalnego wzrostu rentowności – dodaje prezes Jurczak.

Wysoką dynamikę rozwoju Grodno utrzymuje w bieżącym, czwartym kwartale 2021/22. W styczniu przychody spółki wyniosły 76,0 mln zł, rosnąc o 82% rdr. Narastająco po dziesięciu miesiącach było to już 953 mln zł (+67% rdr). Zarząd spodziewa się udanej końcówki roku i zamknięcia całego okresu wartością sprzedaży przekraczającą, po raz pierwszy, 1 mld zł.

Perspektywy na najbliższe miesiące są bardzo dobre. Bieżący rok chcemy zakończyć ponad miliardem przychodów, z wysoką dynamiką. Sprzyja nam pogoda, a także bardzo duża liczba zapytań dotyczących instalacji fotowoltaicznych, w dużym stopniu w związku z nadchodzącymi zmianami w zakresie rozliczeń prosumentów. Kondycja branży budowlanej wciąż jest silna. W dodatku odczuwamy rosnące zainteresowanie rozwiązaniami w obszarze energooszczędności, efektywności energetycznej. Jestem więc spokojny zarówno jeśli chodzi o najbliższe miesiące, jak i rozwój firmy w dłuższym terminie – podsumował Andrzej Jurczak.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym 15 lutego 2022 r. mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+