Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grodno z ponad 1 mld zł przychodów po jedenastu miesiącach roku obrotowego

Udostępnij

Zgodnie z miesięcznymi szacunkami, skonsolidowane przychody GRN (GRODNO) w lutym wyniosły 95,1 mln zł i wzrosły o 68% rdr. Narastająco po jedenastu miesiącach roku obrotowego sprzedaż, po raz pierwszy w historii spółki, przekroczyła 1 mld zł (+67% rdr). „Chcemy dalej rozwijać się w dwucyfrowym tempie” – mówi Prezes Andrzej Jurczak.

W lutym Grupa Grodno po raz kolejny odnotowała poprawę we wszystkich segmentach swojej działalności. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, motorem wzrostu były segmenty odnawialnych źródeł energii oraz kabli i przewodów.

- Pod kątem przychodów był to najlepszy luty w naszej historii i razem ze styczniem - najlepsze otwarcie roku. Wpłynęły na to korzystniejsze niż przed rokiem warunki pogodowe ułatwiające realizację inwestycji OZE, ale też coraz silniejsza pozycja Grodna na tym rynku. Rosło nie tylko OZE, ale i wszystkie pozostałe obszary naszej działalności, co miało związek m. in. z dużą liczbą realizowanych inwestycji i dobrą koniunkturą gospodarczą. Perspektywy na marzec również są bardzo korzystne – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Po jedenastu miesiącach roku obrotowego 2021/22, przychody Grodna przekroczyły 1 mld zł (+67% rdr), co jest najlepszym rezultatem sprzedażowym spółki za ten okres roku.

Bieżący rok obrotowy, który zamkniemy w marcu, będzie naszym kolejnym rekordowym. Miliard przychodów to duże osiągniecie i symbolicznie nowy poziom jeśli chodzi o skalę naszej działalności. Co istotne, dane okresowe po trzecim kwartale potwierdzają, że rosnącym przychodom towarzyszy jeszcze szybszy wzrost pozycji wynikowych i poprawa rentowności. Chcemy utrzymać tę tendencję w ujęciu całego roku – dodał Andrzej Jurczak.

W zakończonych w grudniu trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22, przychody Grodna wyniosły 877,3 mln zł i przełożyły się na 47,1 mln zł EBITDA, 41,9 mln zł zysku operacyjnego oraz 32,6 mln zł zysku netto. Były to najlepsze wyniki Grodna za ten okres roku, blisko trzykrotnie wyższe wobec odnotowanych rok wcześniej. W okresie tym Spółka rozwijała się najszybciej w swojej dotychczasowej historii i najszybciej wśród liderów branży elektrotechnicznej. Miesiące od października do grudnia 2021 r. złożyły się na najlepszy dotąd pojedynczy kwartał Grodna.

Obecnie rośniemy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Rok 2021/22 był dla nas wyjątkowo udany, a ostatnie miesiące z dynamikami przychodów na poziomie 60-80% rdr absolutnie rekordowe. Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach to tempo może nieco spowolnić, choćby ze względu na sytuację na rynku fotowoltaicznym. Mamy jednak konkretny plan i chcemy dalej rozwijać się w dwucyfrowym tempie. Jest to stały element naszej strategii, który realizujemy od wielu lat – podsumował Prezes Grodna.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+