Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

ZM Ropczyce zawieszą współpracę z większością kontrahentów z rynków wschodnich, utworzą odpis

Udostępnij

W związku z toczącą się wojną w Ukrainie oraz obowiązującymi sankcjami gospodarczymi i finansowymi, zarząd RPC (ROPCZYCE) podjął decyzję o zawieszeniu współpracy gospodarczej z większością kontrahentów na rynkach wschodnich. Spółka zdecydowała jednocześnie o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności związanych z transakcjami z tymi kontrahentami. Łączna wartość odpisu w kwocie 11,1 mln zł, obciąży wynik finansowy Spółki za pierwszy kwartał 2022 r.

"W kontekście dalszej eskalacji wojny i dynamicznie zmieniających się uwarunkowań dotyczących przepływów finansowych i zakresu obowiązujących sankcji przeprowadzono również staranną weryfikację zapasów i należności z tytułu dostaw i usług zrealizowanych na rzecz ww. klientów Spółki w okresie od stycznia do marca 2022 roku" - czytamy w komunikacie

Dodano, że globalne skutki wojny i ich wpływ na poszczególne rynki na świecie i na gospodarkę globalną, a tym samym na wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w przyszłych okresach są nadal trudne do przewidzenia.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+