Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd Grupy Kęty rekomenduje rekordową dywidendę

Udostępnij

Zarząd Grupy Kęty rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 505,67 mln zł. Tradycyjnie, dywidenda spółki zostanie wypłacona w dwóch ratach. Dnia 2 sierpnia 2022 r. do akcjonariuszy trafi 17,45 zł na akcję, a 11 października 2022 r. kolejne 34,95 zł na akcję.  Proponowany przez zarząd dzień dywidendy to 11 lipca 2022 r.

Łącznie daje to dywidendę równą 52,4 zł, najwyższą w historii spółki. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji KTY (KETY) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 8,1%.

"Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wysokość oraz terminy wypłaty dywidendy Zarząd Grupy Kęty SA uwzględnił aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki, w tym prognozowane zwiększenie zapotrzebowania na kapitał w drugim półroczu 2022 roku. Wysokość dywidendy jest zgodna z polityką Spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto Spółki osiągniętego w roku poprzednim" - czytamy w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Grupy Kęty trafiła dywidenda równa 44,57 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+