Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

IMS chce wypłacić dywidendę 10. rok z rzędu

Udostępnij

IMS zamierza podzielić się zyskiem z akcjonariuszami 10. rok z rzędu. Zarząd spółki proponuje wypłatę dywidendy za 2021 rok w wysokości 18 gr na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny poziom notowań spółki, stopa dywidendy może wynieść więc ok. 7%.

"(...) rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS, mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej" - dodano w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 0,1 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+