Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zysk netto ZM Ropczyce wyniósł w pierwszym kwartale 9 mln zł

Udostępnij

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., czołowy w Europie i liczący się na świecie producent materiałów ogniotrwałych w pierwszym kwartale br. osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 128,5 mln zł (wzrost r/r o 61,6 proc), zysk operacyjny i EBITDA na poziomach odpowiednio 8,8 mln zł i 11,9 mln (wzrosty o 6,8 proc. r/r),  a zysk netto wyniósł 9 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 30,9 proc. W pierwszym kwartale 2022 r. udział sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży ogółem wyniósł 55 proc.

- Zanotowaliśmy udany początek roku. Potrafiliśmy efektywnie wykorzystać istniejące szanse rynkowe, pomimo napiętej sytuacji geopolitycznej i bardzo trudnego otoczenia makroekonomicznego. Pomimo dynamicznie rosnących cen surowców, gazu i energii elektrycznej oraz kosztów transportu udało nam się utrzymać stabilny poziom rentowności naszej działalności, jednak wstrzymanie dostaw gazu z Rosji i kolejne sankcje gospodarcze wpływają na istotny wzrost niepewności dotyczącej przyszłych okresów.  

Okres pierwszego kwartału 2022 roku był dla nas związany z koniecznością podejmowania trudnych decyzji biznesowych. Eskalacja wojny na Ukrainie oraz związane z nią sankcje spowodowały, iż zdecydowaliśmy się na wstrzymanie większości aktywności Spółki na rynkach wschodnich oraz na odpis należności dotyczących kontrahentów na tym rynku. Z drugiej strony pogłębiające się problemy związane z funkcjonowaniem światowych łańcuchów dostaw i logistyki, które istotnie zmniejszały podaż importowanych wyrobów ogniotrwałych na rynkach europejskich, wpływało na utrzymanie stosunkowo wysokiego poziomu popytu. RPC (ROPCZYCE) dzięki renomie i ugruntowanej pozycji rynkowej, szerokiej ofercie wspartej wysokiej jakości usługami serwisowymi oraz bardzo dużej elastyczności w dostosowywaniu do szybko zmieniających się warunków, były beneficjentem w zaistniałej sytuacji. Po raz kolejny wymierne efekty przyniosła wdrożona w Spółce kilka lat temu, strategia dywersyfikacji w wymiarze geograficznym, branżowym, produktowym i inżynieringowym (tzw. 4D), która pozwala nam zmniejszać wrażliwość na negatywne zmiany otoczenia gospodarczego - powiedział Józef Siwiec, prezes ZM ROPCZYCE.

W ujęciu branżowym, w pierwszym kwartale br. największe obroty zostały zrealizowane z klientami z sektora hutnictwa żelaza i stali. Sprzedaż do tego sektora wzrosła r/r o 68,7 proc. i wyniosła niespełna 56 mln zł (stanowiła blisko 46 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem). Na rynku krajowym sprzedaż realizowana była zarówno w ramach współpracy w obszarze kompleksowej obsługi, jak i realizowanych sprzedaży projektowych. W eksporcie wybuch wojny w Ukrainie wpłynął na istotne zmniejszenie obrotów z odbiorcami wytwarzającymi stal na rynku wschodnim. Sprzedaż eksportowa dla tego segmentu rynku z uwagi na rosnące koszty logistyczne była realizowana głównie na rynkach europejskich.

Przychody ze sprzedaży dla odbiorców z segmentu cementowo–wapienniczego wyniosły 36,6 mln zł (wzrost o ponad 50 proc. r/r), głównie na rynku krajowym, na którym ZM Ropczyce utrzymują pozycję lidera w zakresie dostaw rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.

Sprzedaż w segmencie hutnictwa metali nieżelaznych wyniosła w pierwszych trzech miesiącach br. 24,8 mln zł, czyli była wyższa o 33,4 proc. r/r. Główne kierunki sprzedaży realizowane w tym segmencie dotyczyły rynku europejskiego, m.in. kontrahentów z takich krajów jak Hiszpania, Francja czy Niemcy. 

Z kolei sprzedaż do segmentu odlewniczego charakteryzowała się stosunkowo niewielkim udziałem w sprzedaży ogółem. Z tego też względu odnotowany jej wzrost do poziomu 3,8 mln zł charakteryzuje się wysoką dynamika na poziomie 95% r/r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+