Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

VRG chce wrócić do wypłaty dywidendy, do akcjonariuszy ma trafiać do 70% zysku netto

Udostępnij

Zarząd VRG przyjął politykę dywidendową. Zgodnie z jej treścią coroczna rekomendacja ma zawierać się w przedziale między 20% a 70% wartości skonsolidowanego zysku netto. Dodatkowym wymogiem ma być wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego na poziomie niższym niż 2,5.

Przy przygotowywaniu rekomendacji zarząd spółki będzie brał pod uwagę także takie czynniki jak m.in. sytuacja finansowa spółki, potrzeby inwestycyjne, sytuacja płynnościowa, perspektywy rozwoju, plany akwizycyjne oraz kowenanty bankowe.

VRG ostatni raz podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami w 1999 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+