Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Asseco SSE zarekomenduje ok. 0,4 zł dywidendy na akcję za 2015 r.

Udostępnij

Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) będzie rekomendował radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie na wypłatę dywidendy w 2016 r. kwoty porównywalnej do wartości dywidendy wypłaconej w roku 2015, tj. ok. 0,4 zł zł na jedną akcję, z zysku netto w 2015 roku i lat poprzednich, podała spółka.

Wcześniej dziś prezes Piotr Jeleński zapowiedział, że zarząd chce rekomendować za 2015 r. dywidendę "na tym poziomie, co w zeszłym roku". Zapowiedział, że małe jest prawdopodobieństwo, by dywidenda była niższa niż za poprzedni rok.

W maju ub.r. akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 20,757 mln zł, czyli 0,4 zł na akcję.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+