Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

BEST ustanawia nowy publiczny program emisji obligacji

Udostępnij

Zarząd BST (BEST) podjął uchwałę ws. ustanowienia nowego publicznego programu emisji obligacji, o łącznej wartości do 250 mln zł. Prospekt emisyjny dla programu zostanie złożony w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w perspektywie najbliższych dni. Dotychczasowy program emisji obligacji BEST wygaśnie 17 czerwca br., a gdyńska spółka rozważa przeprowadzenie w jego ramach oferty w nadchodzących dniach.

– BEST S.A. jest jednym z wiodących polskich emitentów obligacji, mogącym pochwalić się nieskazitelną, kilkunastoletnią historią współpracy z inwestorami instytucjonalnymi oraz indywidualnymi. W naszej ocenie najbliższe lata będą stać pod znakiem zwiększonej podaży portfeli wierzytelności oraz rosnącego znaczenia firm zarządzających wierzytelnościami nieregularnymi dla polskiej gospodarki. Mamy potencjał i ambicję dalszego dynamicznego wzrostu skali naszej działalności, wykorzystania ku temu naszych przewag biznesowych, z technologicznymi na czele. Dług korporacyjny jest ważnym elementem finansowania naszej działalności i chcemy, by pozostał nim w przyszłości. Zakładamy, że w ramach nowego programu emisji obligacji będziemy regularnie oferować inwestorom indywidualnym możliwość inwestycji w papiery dłużne BEST S.A. – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Obecny publiczny program emisji obligacji BEST, w ramach którego przeprowadzono oferty obligacji serii W1, W2 i W3, wygasa 17 czerwca. Jak informuje prezes BEST, spółka jest zainteresowana przeprowadzeniem jeszcze jednej oferty przed upływem ważności aktualnego prospektu. W przeprowadzonej na początku 2022 r. emisji inwestorzy objęli zmniennokuponowe obligacje BEST serii W3, o oprocentowaniu ustalanym w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4%. W ocenie prezesa BEST warunki nowej emisji obligacji, jeśli do niej dojdzie, mogą być porównywalne do tych dla serii W3.

BEST jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. GK BEST wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej blisko 1,1 mld zł, z czego ponad 927,3 mln zł zostało już wykupione.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+