Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Andrzej Jurczak, Grodno: Zainteresowanie pompami ciepła jest olbrzymie

Udostępnij

Szacunkowe przychody Grupy GRN (GRODNO) za maj wyniosły 88,1 mln zł wobec 81,1 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 9%. Narastając po dwóch miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 169,4 mln zł, czyli o 10% więcej wobec 153,5 mln zł rok wcześniej.

Dużą rolę w odnotowanym wzroście sprzedaży niezmiennie odgrywał segment OZE, w tym dynamiczny rozwój Grupy w obszarze pomp ciepła.

- W całej Europie występują bardzo duże problemy z dostępnością pomp ciepła. W Grodnie przewidzieliśmy tę sytuację i już w zeszłym roku zakontraktowaliśmy odpowiednie dostawy. Teraz wygrywamy dostępnością, intensyfikujemy też działania marketingowe dla tych rozwiązań. Zainteresowanie pompami ciepła jest olbrzymie i biznesowo mają one bardzo duży potencjał. Zakładamy istotne umocnienie naszej pozycji w tej branży – wyjaśnił Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Zarząd korzystnie ocenia również perspektywy dla sprzedaży w obszarze fotowoltaiki.

- Sprzedaż fotowoltaiki od kwietnia pozostaje pod presją zmian w systemie rozliczeń. Spodziewaliśmy się tego, a nawet zakładaliśmy, że będzie znacznie gorzej. Niższe zainteresowanie domowymi instalacjami w większości rekompensujemy instalacjami komercyjnymi. Uważamy, że cały rynek fotowoltaiczny ma bardzo dobre perspektywy, m. in. w związku z rosnącą popularnością pomp ciepła, a także wysokimi cenami energii, gazu, węgla. Liczymy też na wzrost udziału magazynów energii w sprzedaży fotowoltaiki w drugiej połowie roku, przy dodatkowym wsparciu programu Mój Prąd – stwierdził Prezes Andrzej Jurczak.

Odnotowane w ostatnich miesiącach poziomy sprzedaży potwierdzają nieprzerwany wzrost Grupy. Zarząd oczekuje utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju również w kolejnych okresach.

- Chcemy, by każdy kolejny miesiąc był lepszy od analogicznego okresu przed rokiem. Motorem Grupy pozostaną OZE, choć spodziewamy się szybkiego wzrostu również w obszarach powiązanych, m. in. w automatyce budynkowej. Zamknięty w marcu rok 2021/22 był dla nas rekordowy, ale dużo wskazuje na to, że ten będzie jeszcze lepszy. Obecnie nie dostrzegamy istotnych przeszkód dla realizacji tych założeń – podsumował Prezes Andrzej Jurczak.

Zgodnie ze wstępnymi danymi, w roku obrotowym 2021/22 Grupa odnotowała 1,2 mld zł przychodów (+68% rdr), 63,6 mln zł EBITDA (+158% rdr) oraz 43,4 mln zł zysku netto (+216% rdr). Marża EBITDA na poziomie Grupy wzrosła z 3,5% rok wcześniej do 5,3% (+1,9 p.p.), natomiast marża netto z 1,9% do 3,6% (+1,7 p.p.).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+