Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

IMS zwiększył EBITDA w I półroczu 2022 r. o 7% r/r

Udostępnij

Grupa IMS osiągnęła w I półroczu 2022 roku przychody o 8 578 tys. zł, tj. o 52% większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA wzrosła o 518 tys. zł, tj. o 7%. Osiągnięta w I półroczu 2022 roku EBITDA jest najwyższa w historii Grupy IMS. Eliminując z wyniku EBITDA niepieniężne koszty programu motywacyjnego opartego o akcje oraz uzyskane w 2020 i 2021 roku subwencje w ramach programów pomocowych związanych z kryzysem wywołanym przez COVID-19, wyrównana w ten sposób EBITDA za I półrocze 2022 roku jest o 4 500 tys. zł, tj. o 98% wyższa niż w I półroczu 2021 roku i o 4 438 tys. zł, tj. o 95% wyższa niż w I półroczu 2020 roku. W okresie 01.07.2021 – 30.06.2022 Grupa IMS pozyskała 1 820 lokalizacji abonamentowych, przekraczając po raz pierwszy w historii pułap 30 tys. lokalizacji. Liczba utworów muzycznych w bibliotekach Closer Music zwiększyła się w ww. okresie o 1 524, tj. o 125%. W samym I półroczu 2022 roku Grupa IMS pozyskała 688 lokalizacji abonamentowych oraz wyprodukowane zostały 863 utwory muzyczne.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+