Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Legimi ze wzrostem przychodów w II kwartale 2022 r., spółki zależne obciążają zyski

Udostępnij

Legimi, pionier modelu subskrypcyjnego na polskim rynku e-książki, w II kwartale 2022 roku odnotowało skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 14,8 mln PLN, co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie 29 proc. rdr. W minionym kwartale spółka dalej prowadziła zintensyfikowane prace nad rozwojem platformy Legimi 4.0 oraz projektem badawczo-rozwojowym, wykorzystującym techniki sztucznej inteligencji.

Na poziomie skonsolidowanym Legimi osiągnęło 14,8 mln PLN przychodów netto, co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie 29 proc. rdr. Z kolei wskaźnik EBITDA i zysk netto były wyniosły 751 tys. PLN oraz -189 tys. PLN. Jeśli chodzi o przychody jednostkowe spółki Legimi S.A., to wyniosły one 14,7 mln PLN rosnąc tym samym 29 proc. rdr., a wskaźnik EBITDA i zysk netto osiągnęły wartość 1,2 mln oraz 471 tys. PLN.

- Miniony kwartał charakteryzował się dalszym dynamicznym wzrostem bazy użytkowników oraz przychodów. Pomimo niekorzystnych czynników zewnętrznych takich jak obecna sytuacja geopolityczna czy szalejąca inflacja nie zaobserwowaliśmy zwiększenia się wskaźnika churn. Niestety czynniki inflacyjne są odczuwalne, jeśli chodzi o wygenerowany przez Legimi zysk netto oraz wartość wskaźnika EBITDA, ze względu na wyższe koszty operacyjne oraz wyższe jednostkowe koszty zakupu treści

– komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

LEG (LEGIMI) w poprzednim kwartale nieustannie prowadziło zintensyfikowane pracę nad rozwojem platformy Legimi 4.0 oraz projektem badawczo-rozwojowym, na którego realizację otrzymało dofinansowanie od NCBiR w wysokości 3,7 mln PLN. Oprócz wspomnianych działań spółka prowadziła projekt dotyczący międzybibliotecznego udostępniania tytułów w wersji cyfrowej, znajdujących się obecnie poza obiegiem rynkowym, tzw. out-of-commerce i out-of-print, oraz digitalizacji zasobów polskich bibliotek. W II kwartale 2022 r. stabilnie rozwijała się spółka Readfy, działająca na rynku niemieckim, co umożliwiło realizację założeń strategicznych, czyli konwersję ruchu pozyskiwanego z aplikacji Readfy.

- Ze względu na stały wzrost przychodów oraz bazy płacących użytkowników, jak i poprawiającej się pozycji rynkowej na rynku niemieckim, planujemy utrzymanie wydatków inwestycyjnych na ekspansję w tym regionie. Co więcej, w przyszłości nie wykluczamy wprowadzenia niezbędnych zamian organizacyjnych w celu poprawienia efektywności prowadzenia działań biznesowych i ułatwienia ekspansji i skalowalności modelu biznesowego Legimi na innych, nowych rynkach

– dodaje Mikołaj Małaczyński.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+