Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Biomedu Lublin podwoił przychody w trzecim kwartale

Udostępnij

Biotechnologiczna Spółka, mimo trudnego otoczenia, podwoiła przychody w minionym kwartale. To przełożyło się na skokową poprawę zysków i zaowocowało rekordowymi osiągnięciami uzyskiwanymi do tej pory na przestrzeni trzecich kwartałów. Lubelski BML (BIOMEDLUB) chce dalej rosnąć i zapowiada ekspansję na nowe rynki zagraniczne.

Trzeci kwartał 2022 roku przyniósł Spółce wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu r/r aż o 105 proc. do 13,45 mln zł. Tak dynamiczna zwyżka skutkowała poprawą zysku brutto ze sprzedaży o 139 proc. do 7,4 mln zł. Na poziomie wyniku EBIT Spółka wypracowała ponad 2 mln zł, a netto zysk przekroczył 1,5 mln zł. W analogicznym okresie 2021 roku była strata operacyjna w wysokości -0,4 mln zł, a strata netto wyniosła około -0,6 mln zł. Bardzo dobry miniony kwartał wspomógł łączne wyniki za okres styczeń-wrzesień 2022 roku. Narastająco po trzech kwartałach przychody sięgnęły 36,1 mln zł (+37 proc. r/r). EBITDA przekroczyła 10 mln zł (+33 proc.), zysk operacyjny wyniósł blisko 5,5 mln zł (+87 proc.), a zysk netto przekroczył 3,5 mln zł (+195 proc.).

- Dynamicznie poprawiające się wyniki napawają optymizmem. Tegoroczny, dwucyfrowy wzrost zysków operacyjnych -  dzięki wejściu Onko BCG na nowe rynki oraz inkrementalnej sprzedaży dotyczącej pozostałych produktów – jest dowodem solidnych fundamentów biznesowych Biomedu. Pomimo konfliktu w Ukrainie (był to jeden z kluczowych rynków) oraz bardzo wysokiej inflacji (zwłaszcza materiałów produkcyjnych), dochodowość biznesu rośnie. Duża w tym zasługa efektywnego zarządzania kosztami. Istotny wpływ na dynamiczną zwyżkę przychodów ma skokowy wzrost sprzedaży Onko BCG. Przygotowujemy się do wejście na nowe rynki z produktami Onko. Liczymy też na powrót na rynek ukraiński w perspektywie średniookresowej. Chcemy dalej dynamicznie rosnąć, w czym powinna pomóc dalsza ekspansja zagraniczna – komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Biomedu Lublin.

W tym roku (okres styczeń – wrzesień) sprzedaż Onko BCG wzrosła w ujęciu wartościowym o 148 proc. Rośnie także sprzedaż Distreptazy, pomimo przejściowych problemów z dystrybucją w Ukrainie (+6 proc.). Wzrosty zanotowały również pozostałe, istotne produkty, z wyjątkiem szczepionki przeciwgruźliczej, która jest zależna od harmonogramu dostaw w ramach wygranego przetargu na krajowym rynku.

Potwierdzeniem skuteczności działania polskiego producenta leków jest wejście w tym roku na rynek hiszpański z Onko BCG i rumuński ze szczepionką przeciwgruźliczą, czy umowa dotycząca rejestracji i dystrybucji na rynku holenderskim Onko BCG. Do tego rejestracja w Niemczech i Szwajcarii wspomnianego Onko BCG jest istotnym kamieniem milowym we współpracy z niemiecką firmą Apogepha.

Priorytetem strategicznym lubelskiej Spółki jest cały czas rozwój produktów leczniczych BCG oraz związana z tym budowa Zakładu Produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Natomiast w planach strategicznych, które mają dodatkowo przyśpieszyć rozwój jest współpraca z liderami rynku farmaceutycznego, rozbudowa portfolio produktowego, dalsza ekspansja na rynki zagraniczne produktu leczniczego Distreptaza oraz zbudowanie własnego zespołu sprzedażowego w Polsce. W perspektywie długoterminowej Spółka zamierza zbudować na nowo własną linię probiotyków. Natomiast już teraz, w ramach rozwoju portfolio produktowego, rozpoczęto proces wytwarzania dwóch produktów leczniczych (Biohemorilu, leku przeciw hemoroidom i Bioglicerolu, leku stosowanego przy problemach z metabolizmem).

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus