Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grodno szacuje zysk netto w pierwszym półroczu 2022/23 na 13,8 mln zł

Udostępnij

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w zakończonym z końcem września pierwszym półroczu bieżącego roku obrotowego GRN (GRODNO) wypracowało rekordowe 584,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 8% rdr. Pozycje wynikowe ukształtowały się na niższych rdr poziomach, choć Zarząd zakłada utrzymanie tendencji wzrostu wyników w perspektywie całego roku obrotowego.

Na wzrost przychodów Grupy w analizowanym okresie wpłynęła przede wszystkim wysoka sprzedaż pomp ciepła. Spadek pozycji wynikowych związany był w dużym stopniu z niższą sprzedażą mikroinstalacji fotowoltaicznych, które stanowiły istotny element skokowego wzrostu wyników Grupy w analogicznym okresie rok wcześniej. Pozycje wynikowe pozostawały dodatkowo pod wysoką presją rosnących kosztów i inflacji.

Sprzedażowo był to kolejny rekordowy okres Grodna. Pod kątem marż, bieżący rok jest jednak zdecydowanie bardziej wymagający od poprzedniego. Wpływa na to większa konkurencyjność w branży OZE, ogólny wzrost kosztów i spowolnienie w budownictwie. W tych warunkach wyniki wciąż są solidne i radzimy sobie dobrze. W perspektywie całego roku niezmiennie celujemy we wzrost sprzedaży min. o 10% rdr i rentowność EBITDA min. 5% – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Przedstawione powyższej wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki Spółki za pierwsze półrocze 2022/23 zostaną opublikowane w dniu 15 grudnia 2022 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+