Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Grupa inwestorów ogłosiła wezwanie na akcje Arterii

Udostępnij

Investcamp wraz z Mayas Basic Concept Limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą - Marzec oraz Anną Pielach wezwali do sprzedaży akcji ARR (ARTERIA). Cenę w wezwaniu ustalono na 8,85 zł za akcję. Zamiarem jest wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wezwanie dotyczy 477 297 akcji spółki, reprezentujących łącznie 11,18% kapitału zakładowego Arterii. Na dzień ogłoszenia wezwania strony porozumienia są właścicielami łącznie 3 792 223 akcji spółki, uprawniających łącznie do 88,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje ustalono na 20 grudnia 2022 r., natomiast przewidywany dzień rozliczenia transakcji to 27 stycznia 2023 r.