Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Apator nie wypłaci zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2022 r.

Udostępnij

W przeciwieństwie do poprzednich lat, w bieżącym roku APT (APATOR) odstąpi od polityki dywidendy i nie wypłaci zaliczki na poczet dywidendy. Decyzja motywowana jest "niestabilnym otoczeniem makroekonomicznym, w tym negatywnym wpływem wojny w Ukrainie, słabą koniunkturą gospodarczą oraz wysokim poziomem kosztu pozyskania finansowania zewnętrznego".

Z zysku za 2021 r. do akcjonariuszy spółki trafiło łącznie 0,5 zł dywidendy na akcję, w tym 0,3 zł w formie zaliczki. Więcej informacji dotyczących dywidend Apatora znajduje się na profilu dywidendowym spółki.

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus