Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

BEST rusza z publiczną emisją obligacji

Udostępnij

Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom 4-letnie obligacje o wartości 20 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,43%*. Zapisy na obligacje BST (BEST) będą przyjmowane od 23 lutego do 10 marca bieżącego roku.

BEST S.A. oferuje inwestorom 200.000 obligacji serii Z2 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 14 marca 2027 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

– W naszej ocenie najbliższe lata będą stać pod znakiem wzrostu europejskiego rynku wierzytelności. Mamy ambicje i potencjał, by Grupa BEST wykorzystała ten okres do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i istotnego zwiększenia skali prowadzonej działalności. Niezmiennie zakładamy, że obligacje korporacyjne pozostaną jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju Grupy. Wierzymy, że nasza wysoka wiarygodność związana z dotychczasową obsługą zadłużenia finansowego, niskie zadłużenie oraz obiecujące perspektywy rozwoju przełożą się na zainteresowanie ofertą obligacji serii Z2 – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Zapisy na obligacje serii Z2 będą przyjmowane od 23 lutego do 10 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.

Oferta obligacji serii Z2 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST S.A.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów

23 lutego 2023 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów

10 marca 2023 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek

14 marca 2023 r.

Przewidywany dzień emisji

30 marca 2023 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

4 kwietnia 2023 r.

*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 17 lutego 2023 r. wynoszącej 6,93%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 6 marca 2023 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z2.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus