Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Marcowa dziesiątka, czyli inwestycyjne typy BNP Paribas BM

Udostępnij

Portfel BNP Paribas BM ma za sobą całkiem udany luty, który dziewięć z dziesięciu wytypowanych przez analityków spółek zakończyło z zyskiem. Marcowa aktualizacja zestawienia nie przynosi więc większych zmian, a analitycy zdecydowali o wymianie raptem jednej spółki.

 

Z początkiem marca portfel BNP Paribas BM po kilku miesiącach opuszczają akcje CIE (CIECH). Pożegnanie nie jest jednak związane z negatywną oceną perspektyw spółki przez specjalistów, ale wezwaniem na akcje spółki. Proponowane przez KI Chemistry 49 zł za akcję Ciechu, to jak zauważają analitycy więcej niż utrzymujący się poziom notowań spółki. Być może inwestorzy liczą na podniesienie ceny w wezwaniu, analitycy BNP Paribas BM realizują zyski.

Na miejsce chemicznej spółki wpada jedna z popularniejszych spółek ostatnich miesięcy, czyli VOT (VOTUM). W uzasadnieniu tej decyzji czytamy:

„Grupa Votum w styczniu w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych podpisała 704 nowe umowy, o 2 proc. więcej rok do roku. W lutym Votum miał zaplanowane 2 501 posiedzeń sądowych w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych, o 13 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jak wskazywał zarząd opinia rzecznika generalnego TSUE powinna przełożyć się na zwiększenie zainteresowania kredytobiorców pozywaniem banków i dodatkowo sprawia, że frankowicze nie będą zainteresowani bankowymi propozycjami ugodowymi. Daje to pozytywną perspektywę wyników na ten rok. Biorąc pod uwagę ostatnią przecenę kursu, dodajemy spółkę do portfela” – argumentują

Akcje Votum wesprą więc zwycięski skład, który jak do tej pory dobrze radzi sobie w 2023 r. powiększając swoją przewagę nad szerokim rynkiem (aktualny zestaw spółek oraz zmianę portfela w czasie możesz na bieżąco monitorować obserwując publiczny portfel Dziesiątka BNP Paribas BM)

Podobnie jak w styczniu, także w lutym dziewięć z dziesięciu składników portfela zakończyło miesiąc generując dodatnią stopę zwrotu. Ta sztuka nie udała się tym razem jedynie SLV (SELVITA) (-6,9%), analitycy nie zmieniają jednak nastawienia względem spółki.

„Spółka konsekwentnie rozwija swój biznes, co potwierdziły wyniki za 3Q'22, a EBITDA odnotowała 31% wzrost r/r. Ponadto utrzymany zostało wysokie tempo zwiększania nowych zamówień (również +31% r/r). Selvita chce także zwiększać zakres swojej działalności i kompetencji poprzez transakcje na rynku M&A i rozpatruje obecnie kilkadziesiąt potencjalnych kandydatów do przejęcia. Głównymi punktami strategii działania spółki są obecnie dalszy rozwój segmenty odkrywania leków oraz budowa segmentu CDMO, który polega na kontraktowym wytwarzaniu leków” – uzasadniają

Na przeciwnym końcu portfela pod względem wyniku wygenerowanego w lutym znajdziemy jedną z nowości z ubiegłego miesiąca, czyli TOR (TORPOL) (+13,4%) zaliczający mocny start w portfelu. Niewiele ustępowały mu także akcje drugiego debiutanta lutego w postaci ASB (ASBIS) (+13,2%).

Pozostała część portfela nie ulega zmianie. Znajdujące się w nim spółki to w dalszym ciągu: EUR (EUROCASH), BDX (BUDIMEX), PLW (PLAYWAY), AML (ALUMETAL) oraz PKN (PKNORLEN).

spółka zmiana m/m komentarz
AML (ALUMETAL) "Oczekiwana kontynuacja dobrych wyników również na początku 2023 r., mimo niesprzyjających warunków rynkowych. Wzrasta zainteresowanie aluminium wtórnym z uwagi na malejącą podaż aluminium pierwotnego, politykę klimatyczną EU przy jednocześnie wysokich cenach energii, poprawę sytuacji w sektorze automotive oraz potrzebę skracania łańcucha dostaw w wyniku ryzyka geopolitycznego"
ASB (ASBIS) "Oczekujemy, że wyniki 1Q’23 powinny przynieść wyraźną poprawę względem zeszłego roku (efekt rozpoczęcia wojny w Ukrainie) z uwagi na stabilizację biznesu na Ukrainie, rozwoju na nowych rynkach (Afryka, Azja Centralna) oraz wchodzenie w nowe obszary dystrybucji (np. robotyka, ochrona zdrowia)"
APR (AUTOPARTN) "Wcześniej otoczenie pandemii a obecnie niepewność geopolityczna sprzyja utrzymaniu wcześniejszych trendów na rynku aftermarket , co przy mocnym bilansie oraz dalszej intensyfikacji sprzedaży zagranicznej będzie wsparciem wyników w najbliższych kwartałach"
BDX (BUDIMEX) "Wysoka ekspozycja na inwestycje publiczne może być istotnym czynnikiem sprzyjającym w otoczeniu oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, które jednocześnie powinno przynieść stabilizację kosztów materiałów oraz płac"
CIE (CIECH) "realizacja zysku z uwagi na utrzymywanie się ceny powyżej tej z ogłoszonego wezwania"
EUR (EUROCASH) "Zgodnie z oczekiwaniami spółki rosnąca inflacja w obszarze żywności i napojów będzie stopniowo przekładać się na dalsze przyspieszanie tempa wzrostu sprzedaży, co zrealizowało się w drugim kwartale i będzie kontynuowane w kolejnych okresach"
PKN (PKNORLEN) "W zaktualizowanej strategii działalności PKN Orlen zakłada wzrost EBITDA w 2030 r., do poziomu ok. 60 mld zł z poziomu ok. 30 mld zł w 2021 r. Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2023-2030 około 320 mld zł. Prezes Daniel Obajtek zapowiedział, że zarząd będzie rekomendował wypłatę 5,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 r."
PLW (PLAYWAY) "Korzyścią dla spółki jest (…) rosnący kurs USD/PLN. W 2023r. oczekiwane jest wydanie sequeli sztandarowych gier dewelopera, czyli m.in. House Flipper 2, Thief Simulator 2 albo Cooking Simulator 2"
SLV (SELVITA) "Selvita chce (…) zwiększać zakres swojej działalności i kompetencji poprzez transakcje na rynku M&A i rozpatruje obecnie kilkadziesiąt potencjalnych kandydatów do przejęcia"
TOR (TORPOL) "Zakończenie w 4Q22 dwóch większych kontraktów powinno wspierać rentowność oraz wyniki w tym okresie (...) W kolejnych latach inwestycje na rynku kolejowym będą rekordowe (perspektywa 21-27, program utrzymaniowy, CPK), przy czym samo uruchomienie projektów odsuwa się w czasie"
VOT (VOTUM) "Jak wskazywał zarząd opinia rzecznika generalnego TSUE powinna przełożyć się na zwiększenie zainteresowania kredytobiorców pozywaniem banków i dodatkowo sprawia, że frankowicze nie będą zainteresowani bankowymi propozycjami ugodowymi"
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus