Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Dywidendowe podsumowanie 9. tygodnia 2023 r.

Udostępnij

Dywidendowe nowiny i informacje

 • Rekordowa dywidenda po rekordowym roku ma szansę trafić do akcjonariuszy PKN (PKNORLEN). Spółka planuje kontynuować też podział zysku z akcjonariuszami w kolejnych latach. Zgodnie z nową polityką wartość dywidendy ma sukcesywnie wzrastać aż do 2030. >>>
 • Historyczny rok ma za sobą także CRJ (CREEPYJAR), która planuje wypłatę akcjonariuszom co najmniej 50% ubiegłorocznego zysku netto. Na dokładną rekomendację trzeba jeszcze jednak poczekać. W ubiegłym roku pojawiła się pod koniec kwietnia. >>>
 • Zarząd ABS (ASSECOBS) nie zamierza przerywać serii rosnących dywidend i zaproponował, aby za 2022 r. do posiadaczy akcji spółki trafiła dywidenda równa 2,3 zł na akcję. Jeśli WZA przystanie na taki podział zysku, będzie to dziesiąty kolejny rok wzrostu DPS. >>>
 • Propozycja zarządu STX (STALEXP) to z kolei 0,2 zł na akcję spółki, czyli nieco mniej niż w ubiegłym roku. Na dywidendę poza ubiegłorocznym zyskiem ma trafić także część zysków z lat ubiegłych i środki z kapitału zapasowego. >>>
 • INL (INTROL) szykuje specjalną dywidendę z częściowo rozwiązanego kapitału rezerwowego. NWZA spółki zdecyduje o tym 27 marca. >>>
 • Bez zmian w BNP (BNPPPL). Podobnie jak w poprzednich latach spółka nie planuje wypłaty dywidendy. Całość zysku za 2022 r. ma zgodnie z rekomendacją zarządu trafić na kapitał rezerwowy. 
 • Nowa polityka dywidendy SGN (SYGNITY) zakłada podział zysku z akcjonariuszami... w przypadku braku atrakcyjnych celów inwestycyjnych. Najwyraźniej obecnie takie cele są, całość ubiegłorocznego zysku ma bowiem trafić na kapitał rezerwowy. >>>
 • W liście do akcjonariuszy DEL (DELKO) możemy przeczytać, że spółka "postara się, aby wartość dywidendy w układzie procentowym przewyższyła oprocentowanie lokat bankowych". Można więc założyć, że akcjonariuszy spółki czeka kolejny rok wzrostu wartości dywidendy. >>>
 • Zgodnie z deklaracją wiceprezesa PEO (PEKAO) Pawła Strączyńskiego, na tegoroczną dywidendę ma trafić 50-75% zysku netto za 2022 r. 
 • Mniej konkretne zapowiedzi przedstawił prezes CMR (COMARCH), Janusz Filipiak: "Zamierzamy wypłacić dywidendę godziwą. Natomiast jaka będzie jej wysokość konkretnie", powiedział w wywiadzie udzielonym Biznes24.
 • Natomiast MBK (MBANK) zamknął 2022 r. ze stratą i nie planuje wypłaty dywidendy z zatrzymanych w ubiegłych latach zysków.

 

Wiadomości dotyczące skupów akcji

 • Skup akcji MRC (MERCATOR) nie spotkał się z zainteresowaniem inwestorów. Na zaproszenie do sprzedaży maksymalnie 1,25 mln akcji wpłynęły oferty dotyczące raptem 221 tys. akcji. >>> 
 • DCR (DECORA) kontynuuje skupowanie akcji własnych. Tym razem zaprasza do składania ofert zbycia nie więcej niż 42 058 akcji spółki. Proponuje 40 zł za jedną akcję.
 • NWZ EAH (ESOTIQ) upoważniło zarząd do skupu maksymalnie 446 700 akcji spółki. Akcjonariusze zdecydowali też o utworzeniu 20 mln zł kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na ten cel.
 • ALE (ALLEGRO) zakończyło skupu akcji własnych. Za ponad 20 mln spółka nabyta 725 tys. akcji. Skup był prowadzony w celu zrealizowania nagród z pracowniczego programu motywacyjnego.

 

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

 • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
 • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
 • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
 • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus