Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Draw Distance za 2022 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE 2022 2021 dynamika
PLN      
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI 9 748 044 7 254 739 34%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 9 542 358 6 908 936 38%
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 205 687 345 803 -41%
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -98 358 -463 998  
ZYSK BRUTTO -238 484 -509 303  
ZYSK NETTO -422 065 -364 411  
       
AMORTYZACJA 490 312 425 255 15%
AKTYWA TRWAŁE 8 161 497 5 470 327 49%
AKTYWA OBROTOWE 3 234 467 3 197 523 1%
KAPITAŁ WŁASNY 2 963 338 3 385 403 -12%
ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE 2 753 340 1 855 972 48%
ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE 950 000 0  
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 3 703 340 1 855 972 100%
       
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -2 801 542 -2 563 437  
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -91 952 -250 214  
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 2 434 958 2 427 280 0,3%
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO -458 536 -386 371  

 

Szanowni Akcjonariusze,

Przekazujemy do Waszych rąk jednostkowy raport roczny za 2022 rok.

Za nami premiera Serial Cleaners – największej, najambitniejszej, w mojej ocenie najlepszej gry, jaka powstała w DDI (DDISTANCE). I niestety niedocenionej. Oczekiwaliśmy po niej znacznie więcej, zarówno, jeśli chodzi o sprzedaż, jak i wpływ na rozpoznawalność Spółki. Wciąż jednak pracujemy nad tym, żeby gra trafiła do szerokiego grona odbiorców.

W pierwszym kwartale 2023 roku zakończymy produkcję fabularnego dodatku do gry, który wzmocni działania marketingowe wydawcy 505 Games. Spodziewamy się, że Serial Cleaners będzie mieć tzw. długi ogon, podobnie jak to miało miejsce w przypadku pierwszej części. Wysoka jakość gry pozwala mi wierzyć, że jedyne, czego jej potrzeba do odniesienia sukcesu, to skuteczniejsze działania marketingowe po stronie wydawcy.

Choć Serial Cleaners nie odniósł do tej pory takiego sukcesu, na jaki liczyliśmy, to wciąż jest to kluczowy, wręcz przełomowy projekt Spółki. Dzięki niemu zrozumieliśmy, jakie gry chcemy robić w przyszłości. Zakończyliśmy wieloletni czas poszukiwań kierunku, w jakim powinniśmy podążać, działań ad hoc, chwytania się wszelkich nadarzających się okazji, przez co trudno było zrozumieć, czym właściwie jest Draw Distance. Od teraz Spółka skupia się na tworzeniu gier nastawionych na akcję, oferujących wysoką regrywalność, osadzonych w tematyce kryminalnej.

Pozostajemy przy tym wierni naszym ambicjom, o których pisałem w ubiegłorocznym raporcie. Nieustannie dążymy do produkcji gier jakości AA, w których zbierzemy nasze dotychczasowe doświadczenia i dodamy do nich wspomniane wyżej elementy. Serial Cleaners wraz z technologią wypracowaną w ramach programu GameINN będą stanowić podstawę naszych przyszłych gier.

Przetrwaliśmy falę odejść z zespołu i nie tylko wykorzystaliśmy to jako okazję do obniżenia kosztów funkcjonowania Spółki, ale również przemodelowaliśmy strukturę zespołu, dzięki czemu znacznie sprawniej zarządzamy produkcją. A dzięki dołączeniu do Spółki doświadczonego dyrektora finansowego znacznie lepiej kontrolujemy budżety. W efekcie realizujemy założone milestone’y fabularnego dodatku do Serial Cleaners w terminie, unikając przy tym tzw. crunchu i nadplanowych wydatków. Pomimo turbulencji Spółka mocno idzie przed siebie i staje się coraz bardziej profesjonalna.

2022 rok był wyjątkowo trudny. Dla nas, dla gamedevu, dla zainteresowanych inwestowaniem w gaming. Wysoka inflacja, liczne zmiany podatkowe, wychodzenie z pandemii Covid-19 i bestialska napaść Rosji na Ukrainę sprawiły, że trudno było ze spokojem patrzyć w przyszłość. Szczęśliwie 2023 rok już od pierwszych dni zapowiada się znacznie lepiej. Kontynuujemy współpracę z Paradox Interactive, rozpoczęliśmy tworzenie gry dla Bloober Team, przenieśliśmy się do nowego biura, co dodatkowo podniosło morale zespołu. Wierzę, że nadchodzi czas pozytywnych zmian, w tym również poprawy sentymentu do branży gier wideo. Chcemy być jednym z motorów napędowych tych zmian. Mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami.

Michał Mielcarek Prezes Zarządu Draw Distance S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus