Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Kwietniowa dziesiątka, czyli inwestycyjne typy BNP Paribas BM

Udostępnij

W portfelu analityków z biura maklerskiego BNP Paribas Polska na kwiecień trochę porządków. Dwie spółki wypadają a na ich miejsce pojawiają się dwie nowości.

 

Pierwszą spółką, której w kwietniowym portfelu nie znajdziemy jest SLV (SELVITA). Prowadząca działność modelu CRO spółka, po dobrym styczniu ma za sobą dwa gorsze miesiące, jeśli chodzi o notowania. Po lutowym spadku kursu o -6,9%, marzec dołożył kolejne -6,3%. O ile na koniec lutego analitycy dostrzegali pozytywne perspektywy, o tyle w marcu się to zmieniło. „Rozczarowujące wyniki 4Q i prognozy na 1Q mogą spowodować przejściowe słabsze zachowanie się kursu akcji, zamieniamy więc na bardziej atrakcyjne podmioty” – czytamy w komentarzu BNP Paribas BM. Rzeczywiście, również analitycy z innych biur dostrzegli problem z perspektywą wyników w najbliższych okresach. W swoim komentarzu Beata Szparaga-Wiśniewska z mBanku podkreśliła słabe wyniki 4Q’22, słabsze wstępne wyniki 1Q’23 i napisała między innymi: „Rozczarował również backlog na 2023 r. Analitycy oczekiwali słabszych wyników za 4Q ale raczej nie były one zdyskontowane patrząc na płaskie notowania akcji SLV od początku roku.” Zatem spółka nie spełniła oczekiwań analityków i inwestorów.

W przypadku drugiej spółki opuszczającej portfel sprawa była zgoła odmienna. Zgodnie z komentarzem z BNP Paribas MB w przypadku dystrybutora czyli EUR (EUROCASH) chodzi wyłącznie o realizację zysków (kurs w marcu wzrósł o 25%).

Jeśli chodzi o nowości to w portfelu na kwiecień pojawiają się dwie nowości: ECH (ECHO) oraz XTB. Echo Investment to debiutant w portfelu BNP Paribas i zarazem przedstawiciel mało popularnej branży, jaką są deweloperzy (wcześniej przez dwa miesiące była w portfelu jedynie Develia). „Pozytywnie oceniamy strategię spółki dotyczącą zwiększenia skali w segmencie mieszkaniowym, w tym lokali na wynajem (cel 10k mieszkań w Resi4Rent do 2024 podtrzymany) oraz dotyczącą projektów multisegmentowych.” – czytamy w komentarzu. Analitycy oczekują, że sprzedażowo ten rok nie będzie słabszy, a mocny bilans i sprzedaż aktywów komercyjnych pozwolą na kontynuację wypłaty dywidendy, przy utrzymaniu dwucyfrowej stopy dywidendy.

Z kolei XTB wraca do portfela po kilkumiesięcznej nieobecności. Tu w uzasadnieniu również znajdziemy na wiązanie do dzielenia się zyskiem w postaci dywidendy i skupu akcji, a poprawę wyników w kolejnych kwartałach powinien pozytywnie wspierać mocno komunikowany przez zarząd przyrost bazy klientów.

Zachowanie portfela w czasie, rotacje pozycji i efektywność wprowadzonych zmian w czasie możesz na bieżąco monitorować obserwując publiczny portfel Dziesiątka BNP Paribas BM)

spółka zmiana m/m komentarz
APR (AUTOPARTN) Wcześniej otoczenie pandemii a obecnie niepewność geopolityczna sprzyja utrzymaniu wcześniejszych trendów na rynku aftermarket  (wysoki wiek aut, niższe rejestracje nowych pojazdów i długi czas oczekiwania na nowe auta, odroczenie napraw, niższa popularność komunikacji zbiorowej), co przy mocnym bilansie oraz dalszej intensyfikacji sprzedaży zagranicznej będzie wsparciem wyników w najbliższych kwartałach. Spółka nie dostrzega spowolnienia popytu (dynamika przychodów w okresie październik-grudzień powyżej 25% r/r, natomiast styczeń-luty br. przyniósł wzrost o ponad 30% r/r). Efekt dźwigni operacyjnej oraz wzrost udziału eksportu do ponad 50% przychodów (w 2025 r. otwarcie nowego centrum logistycznego nakierowanego na eksport) powinny wspierać dalszy dynamiczny wzrost wyników.
XTB Mimo że w IV kwartale 2022 r. zysk netto spółki spadł o 27 proc. rok do roku, do 50 mln zł, to w całym ubiegłym roku spółka wypracowała rekordowe 765,7 mln zł zysku (o 222 proc. więcej niż w 2021 r.). Wpływ na tak udany rok miała silna akwizycja klientów, a także warunki rynkowe – zmienność na rynkach kapitałowych przekładała się na wolumeny obrotów. Tylko w IV kwartale grupa pozyskała 51 tys. nowych klientów wobec 42,8 przed rokiem. Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej oraz budowanie marki globalnej. Ambicją zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie. Przyrost bazy klientów powinien pozytywnie przekładać się na wyniki w kolejnych kwartałach. Solidne wyniki pozwalają na dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. Zarząd XTB rekomenduje wypłatę 50 proc. wypracowanego w 2022 r. zysku w postaci dywidendy, co odpowiada 3,25 zł dywidendy na jedną akcję i przeznaczenie około 188,7 mln zł na skup akcji własnych oraz ich umorzenie
BDX (BUDIMEX) Pozytywnie oceniamy perspektywy kolejnych kwartałów. Na koniec 2022 r. portfel zleceń okazał się rekordowy (13,3 mld PLN), a w „poczekalni” znajduje się kolejne blisko 6,0 mld PLN. Wysoka ekspozycja na inwestycje publiczne może być istotnym czynnikiem sprzyjającym w otoczeniu oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, które jednocześnie powinno przynieść stabilizację kosztów materiałów oraz płac. Buforem bezpieczeństwa dla rentowności w kolejnych okresach jest zwiększenie poziomu waloryzacji kontraktów oraz rekordowy poziom salda rezerw na straty. Pozytywnie oceniamy perspektywy spółki w średnim i długim terminie (mocny bilans, wysoki zdywersyfikowany portfel zleceń, rozwój segmentu usługowego oraz inwestycje w perspektywiczne segmenty związane z rynkiem energetycznym).
PLW (PLAYWAY) Pozytywnie oceniamy zaprezentowane wyniki za 3Q’22, które wyraźnie przekroczyły rynkowy konsensus. Przychody były wspierane przez portfolio dotychczasowych tytułów własnych oraz pochodzących ze spółek, w których PLW posiada znaczące udziały, jak np. Cooking Simulator VR wydany przez Big Cheese Studio. Ponadto spółka zawarła dwie umowy dystrybucyjne z Xbox Game Pass i Epic Store, które będą źródłem dodatkowego przychodu. W 2023r. oczekiwane jest wydanie sequeli sztandarowych gier dewelopera, czyli m.in. House Flipper 2, Thief Simulator 2 albo Cooking Simulator 2. Pierwsze premiery w 2023r. (Sim Rail i WW2 Rebuilder) zostały pozytywnie przyjęte przez rynek, a Contraband Police może stać się jedną z ważniejszych produkcji PLW. W marcu House Flipper i Ultimate Fishing Simulator otrzymały certyfikaty dystrybucyjne na rynku chińskim.
ECH (ECHO) Pozytywnie oceniamy strategię spółki dotyczącą zwiększenia skali w segmencie mieszkaniowym, w tym lokali na wynajem (cel 10k mieszkań w Resi4Rent do 2024 podtrzymany) oraz dotyczącą projektów multisegmentowych. W naszej ocenie pod względem sprzedażowym obecny rok nie będzie słabszy (niższa niepewność, nadal dobra sytuacja na rynku pracy, niższe stawki WIBOR, presja na ceny mieszkań wraz z niską ofertą oraz potencjalnym popytem wygenerowanym przez programy rządowe wspierające kupujących), co wraz z niższą presją ze strony podwykonawców powinno wspierać przyszłe rezultaty spółki. Jednocześnie poprawiający się bilans na bazie sprzedaży aktywów komercyjnych pozwoli na kontynuowanie wypłaty dywidendy, a stopa dywidendy powinna utrzymać się na poziomie dwucyfrowym.
ASB (ASBIS) Spółka podała wyniki za 2022 r. zgodne z wcześniej podwyższoną prognozą na ten rok. Ważniejszy był jednak komentarz Zarządu, który pozytywnie ocenia bieżącą sytuację rynkową. Oczekujemy, że wyniki 1Q’23 powinny przynieść wyraźną poprawę względem zeszłego roku (efekt rozpoczęcia wojny w Ukrainie) z uwagi na stabilizację biznesu na Ukrainie, rozwoju na nowych rynkach (Afryka, Azja Centralna) oraz wchodzenie w nowe obszary dystrybucji (np. robotyka, ochrona zdrowia). Ponadto zarząd nie dostrzega obecnie negatywnego wpływu koniunktury gospodarczej na popyt. Inwestorzy mogą także oczekiwać wzrostu dywidendy na akcję wypłacanej z zysku za 2022 r., co przy cały czas niskiej wycenie wskaźnikowej (wskaźnik cena/zysk poniżej 4,0x) powinno sprzyjać notowaniom.
TOR (TORPOL) Zakończenie w 4Q22 dwóch większych kontraktów wspierało rentowność oraz wyniki w tym okresie. Jednocześnie na koniec roku spółka zaraportowała wysoki stan gotówki netto. Problemem nadal pozostaje relatywnie niski portfel zleceń (ok. 1,0 mld PLN), ale oferty spółki o wartości blisko 3,0 mld PLN  są najwyżej punktowane i czekają na finalne finansowanie. W kolejnych latach inwestycje na rynku kolejowym będą rekordowe (perspektywa unijna 2021-27, program utrzymaniowy, CPK), przy czym samo uruchomienie projektów odsuwa się w czasie. Sytuację powinno odmienić oczekiwane uruchomienie środków z KPO w br. Potencjalne nabycie udziałów przez CPK oceniamy pozytywnie – spółka powinna być premiowana w uzyskiwaniu zleceń w ramach CPK.
AML (ALUMETAL) Wyniki za 4Q22 okazały się powyżej oczekiwań, pomimo stabilnych cen aluminium. Oczekiwana kontynuacja dobrych wyników również na początku 2023 r., mimo niesprzyjających warunków rynkowych. Wzrasta zainteresowanie aluminium wtórnym z uwagi na malejącą podaż aluminium pierwotnego, politykę klimatyczną EU oraz potrzebę skracania łańcucha dostaw w wyniku ryzyka geopolitycznego. Łącznie z zeszłoroczną zaliczą Zarząd rekomenduje wypłatę na akcję 13,82 PLN, co implikuje stopę dywidendy powyżej 15%. Historycznie Alumetal wychodził z mocniejsza pozycją z okresów o trudnych warunkach rynkowych (niska baza kosztowa, większa elastyczność operacyjna, najnowsza technologia, mocny bilans, spółka beneficjentem napędów alternatywnych). W przypadku ponowienia wezwania przez Norsk Hydro oczekujemy stosownej premii oddającej poprawę otoczenia oraz wyników finansowych spółki w ostatnim roku.
PKN (PKNORLEN) Grupa PKN Orlen w IV kwartale wypracowała najlepsze wyniki w swojej historii, co jest efektem między innymi przejęć Lotosu i PGNiG, jak i wysokich marż na przerobie ropy. Przychody wyniosły 102,3 mld zł (w porównaniu z konsensusem na poziomie 100 mld zł), a zysk netto 8,1 mld zł (konsensus zakładał 8,4 mld zł). W zaktualizowanej strategii działalności PKN Orlen zakłada wzrost EBITDA w 2030 r., do poziomu ok. 60 mld zł z poziomu ok. 30 mld zł w 2021 r. Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2023-2030 około 320 mld zł. Prezes Daniel Obajtek zapowiedział, że zarząd będzie rekomendował wypłatę 5,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 r. Nowa polityka dywidendowa PKN Orlen zakłada wypłatę dywidendy w wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych. Dywidenda bazowa ma wynieść 4 zł na akcję dla 2022 r. i będzie rosnąć do 5,2 zł na akcję w 2030 r. Według nas przecena w marcu miała charakter krótkoterminowy i widzimy potencjał odbicia.
VOT (VOTUM) Grupa Votum w lutym w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych podpisała 1136 nowe umowy, w porównaniu z 704 umowami w styczniu. Liczba wyroków sądów I instancji, które zapadły w lutym stwierdzających nieważność umowy kredytowej wyniosła 718, a w drugiej instancji 195. Jak już wcześniej wskazywał zarząd, opinia rzecznika generalnego TSUE powinna przełożyć się na zwiększenie zainteresowania kredytobiorców pozywaniem banków i dodatkowo sprawia, że frankowicze nie będą zainteresowani bankowymi propozycjami ugodowymi. Daje to pozytywną perspektywę wyników na ten rok.

 

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus