Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Rekordowa dywidenda w Grupie Kęty

Udostępnij

Zarząd KTY (KETY) podjął uchwałę by zarekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 603,1 mln zł. Pozostała część zysku, który w 2022 roku wyniósł 699,1 mln zł zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego.

We wniosku jako dzień dywidendy zarząd rekomenduje dzień 22 sierpnia 2023 r, natomiast wypłata miałby się odbyć w dwóch turach:

  • 20,0 zł na akcję w dniu 6 września 2023 roku  (193,0 mln zł)
  • 42,5 zł na akcję w dniu 8 listopada 2023 roku (410,1 mln zł)  

Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wysokość oraz terminy wypłaty dywidendy Zarząd Grupy Kęty SA uwzględnił aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki, w tym wewnętrzną politykę Spółki w zakresie utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2. Wysokość dywidendy jest zgodna z polityką Spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto Spółki osiągniętego w roku poprzednim. – czytamy w komunikacie.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus