Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Ryvu Therapeutics uruchamia dwa badania klinicznye RVU120 fazy II

Hendrik Nogai, Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Ryvu Therapeutics
Hendrik Nogai, Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Ryvu Therapeutics
Udostępnij

Ryvu Therapeutics S.A. (GPW:RVU), firma biotechnologiczna, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii, podpisała dwie umowy z globalnym dostawcą usług w zakresie rozwoju leków, amerykańską firmą Labcorp Drug Development, na uruchomienie (ang. start-up) dwóch badań klinicznych RVU120 fazy drugiej we wskazaniach AML/HR-MDS – w monoterapii (badanie
RIVER-52) oraz terapii skojarzonej (badanie RIVER-81).

  • Rozpoczęcie fazy II w obu badaniach klinicznych RVU120 planowane jest w drugiej połowie 2023 r.
  • Dane kliniczne z trwającego badania fazy Ib RVU120 w dawkach od 75 mg do 110 mg zostały przedstawione podczas konferencji ASH Annual Meeting w grudniu 2022 r. Prezentowane dane wykazały korzystny profil bezpieczeństwa oraz aktywność kliniczną RVU120 jako monoterapii u 9 z 16 ocenianych pacjentów. Dane dla RVU120 wskazują również na obiecujący potencjał związku w terapiach skojarzonych.
  • Umowy zawarte z Labcorp dotyczą uruchomienia odpowiednio drugiego i trzeciego badania klinicznego fazy II dla RVU120 w AML/HR-MDS, których rozpoczęcie planowane jest do końca 2023 r. Badania te stanowią istotny element strategii szerokiego rozwoju RVU120 (z potencjalnym szybkim wprowadzeniem RVU120 na rynek w AML/HR-MDS).
  • Planowane są również dodatkowe badania kliniczne RVU120 u pacjentów z zespołem mielodysplastyczny niskiego ryzyka (ang. LR-MDS, low-risk myelodysplastic syndrome) oraz z chorobami mieloproliferacyjnymi z cechami dysplastycznymi (ang. MDS/MPN overlap syndrome).

Dr Hendrik Nogai, Dyrektor ds. Medycznych, Członek Zarządu Ryvu Therapeutics, komentuje:

- Podpisane do tej pory umowy z firmą Labcorp implikują rozpoczęcie fazy II klinicznej RVU120 w trzech badaniach jeszcze w 2023 r. Ponadto w najbliższym czasie planujemy zainicjować kolejne badania dla RVU120, w ten sposób realizując zapowiedzianą strategię szerokiego rozwoju naszego flagowego programu, a także maksymalizując jego potencjał oraz dywersyfikując ryzyka.

RVU120 jest selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem CDK8/CDK19, który wykazał skuteczność działania w nowotworach hematologicznych, jak i w modelach in vitro oraz in vivo w wielu rodzajach guzów litych. Równocześnie, RVU120 wykazał wczesne oznaki aktywności klinicznej u leczonych do tej pory pacjentów. Ponadto dane przedkliniczne wskazują na potencjał RVU120 w terapiach skojarzonych.

Obecnie trwają dwa badania kliniczne RVU120 jako monoterapii:

  • Badanie fazy Ib u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. AML, acute myeloid leukemia) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (ang. HR-MDS, high-risk myelodysplastic syndrome);
  • Etap eskalacji dawki (faza I) badania fazy I/II w nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych.

Do końca 2023 r. RVU (RYVU) planuje rozpocząć dwa badania kliniczne fazy II dla RVU120 jako monoterapii w leczeniu (i) AML/HR-MDS oraz (ii) guzów litych, a także uruchomić (iii) badanie fazy II w terapii skojarzonej w leczeniu AML. Ponadto spółka pracuje nad uruchomieniem dodatkowych badań klinicznych fazy II w zastosowaniu RVU120 jako monoterapii w leczeniu LR-MDS (ang. low-risk myelodysplastic syndrome; pol. zespół mielodysplastyczny niskiego ryzyka) oraz MDS/MPN overlap syndrome (pol. choroby mieloproliferacyjne z cechami dysplastycznymi).

W badaniu RVU120 fazy Ib w AML/HR-MDS aktualnie trwa rekrutacja pacjentów w siedmiu ośrodkach badawczych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. 

RVU120, opracowany przez naukowców Ryvu Therapeutics, otrzymał wsparcie od Leukemia & Lymphoma Society Therapy Acceleration Program® (TAP). Natomiast, 25 marca 2020 r., amerykański regulator – FDA (ang. Food and Drug Administration) przyznał RVU120 możliwość uzyskania statusu leku sierocego (ang. Orphan Drug Designation, ODD) w leczeniu pacjentów z AML.


LabCorp to wiodąca globalna firma świadcząca usługi w zakresie rozwoju leków. Spółka posiada 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych. W ciągu ostatnich pięciu lat firma przeprowadziła ponad 1 000 badań klinicznych w onkologii, przy czym najczęściej były to badania fazy I/II.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus