Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

GAMIVO chce przeprowadzić skup akcji i emisję akcji gratisowych dla akcjonariuszy

Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO
Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO
Udostępnij

GAMIVO, spółka notowana na NewConnect, zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zdecyduje o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz emisji akcji gratisowych. Jest to alternatywna metoda dystrybucji zysku za rekordowy 2022 rok, względem wypłaty dywidendy, z której WZA zrezygnowało. W ubiegłym roku GAMIVO osiągnęło 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 115 proc. r/r. Zysk jednostkowy wyniósł 16,3 mln zł. Celem tych działań, poza dystrybucją zysku do akcjonariuszy, jest poprawa płynności notowań akcji spółki.

- GAMIVO dysponuje obecnie istotną nadwyżką gotówkową, a jednocześnie cały czas generuje dodatnie przepływy pieniężne. Mamy więc komfortową sytuację do dystrybucji zysku do akcjonariuszy. Jedną z form takiej dystrybucji, a zarazem alternatywą dla wypłacenia dywidendy, jest właśnie skup akcji własnych. Jest to forma bardziej elastyczna dla akcjonariuszy, którzy sami mogą wybrać, czy wziąć udział w skupie i ile akcji sprzedać. Jednocześnie aktywny skup akcji powinien korzystnie wpłynąć na płynność notowań spółki, a także liczymy, że pozytywnie wpłynie na wycenę akcji GAMIVO.

– komentuje Mateusz Śmieżewski, prezes GAMIVO.

Zgodnie z propozycjami uchwał na NWZA, GAMIVO chce wyemitować akcje gratisowe w stosunku 1:1, czyli na każdą posiadaną akcje GMV (GAMIVO), akcjonariusze dostaną jedną akcję gratisową. W efekcie ich procentowy udział w kapitale zakładowym nie ulegnie zmianie, a będą posiadać 2-krotnie więcej akcji GAMIVO.

- Emisja akcji gratisowych to kolejne działanie, którego celem jest poprawa płynności notowań i dystrybucja zysku do akcjonariuszy, którzy sami mogą zdecydować czy pozostawić te środki zainwestowane w GAMIVO czy część z nich spieniężyć. Nasze obecne propozycje są więc bardziej elastyczne. – dodaje Mateusz Śmieżewski.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji gratisowych zostanie opłacone z kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie akcji gratisowych. Nie wiąże się więc z żadnym transferem środków od akcjonariuszy, nie muszą się oni zapisywać na akcje. Dostaną je wszyscy akcjonariusze spółki, którzy posiadają akcje na dany dzień – ten dzień wybierze NWZA.

GAMIVO ma za sobą rekordowy rok. Spółka odnotowała ponad 44,2 mln przychodów, co oznacza wzrost o 11 proc. r/r. Wzrósł również wskaźnik GMV (obroty), który wyniósł 232 mln zł, więcej o 15 proc. r/r. Największą uwagę zwraca jednak zysk netto na poziomie blisko 7,1 mln zł, gdyż w tym wypadku jest to wzrost o 115 proc. w porównaniu z analogicznym okresem. W związku ze stabilną sytuacją finansową oraz dalszym dynamicznym wzrostem wyników, GAMIVO posiada znaczną nadwyżkę kapitałową, co stanowi doskonałą sytuację do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Spółka dąży do zapewnienia akcjonariuszom uczciwej i stabilnej dystrybucji zysków, a decyzja o skupie akcji własnych to jedna z form realizacji tej strategii.

GAMIVO nie zwalnia tempa i obecnie jest na dobrej drodze, by świetne osiągnięcia z ubiegłego roku jeszcze poprawić. Już I kwartał 2023 r. zapowiada się bardzo obiecująco. Wpływ na to ma zarówno bardzo udana premiera Hogwarts Legacy, która okazała się ogólnoświatowym hitem, jak i szereg działań po stronie spółki. Warto tu wspomnieć o m.in. optymalizacji akcji marketingowych zakładającej skupienie się na dochodowych produktach, efektywnych działaniach w mediach społecznościowych, skutecznych kampaniach mailingowych oraz owocnych partnerstwach z twórcami treści dla graczy.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus