Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

BM Banku Millennium: ASBIS – konferencja z Zarządem po wynikach za 1Q 2023

Udostępnij

ASB (ASBIS) jest dystrybutorem produktów IT, którego działalność koncentruje się na regionach byłego ZSRR (Kazachstan, Ukraina, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia i inne, 56% przychodów w 1Q 2023 r.), Europy ŚrodkowoWschodniej, w tym Polsce (łącznie 22%), Bliskiego Wschodu i Afryki (12,7%), Europy Zachodniej (8,4%). Grupa jest autoryzowanym dystrybutorem produktów Apple w 11 krajach byłego ZSRR. Grupa ma siedzibę na Cyprze.

W pierwszym kwartale 2023 r. Asbis odnotował dobre wyniki, w tym rekordowy zysk netto odnotowany w pierwszym kwartale roku. Przychody wzrosły o 3,9% r/r, pomimo że istotna część okresu porównawczego przypada jeszcze na okres przed wybuchem wojny. Przypomnijmy – do rozpoczęcia konfliktu rynki rosyjski i ukraiński były odpowiednio numerem 1 i 2 jeśli chodzi o przychody spółki, a po wybuchu wojny, w następstwie sankcji, spółka zaprzestała działalności w Rosji. Mimo to, sprzedaż w 1 kwartale 2023 r. została poprawiona, co wynikało głównie z rozwoju w krajach byłego ZSRR - Kazachstanie, Ukrainie (pomimo wojny), Azerbejdżanie, Gruzji i Armenii. Duży wzrost sprzedaży zanotował również rynek niemiecki. Jak powiedział na konferencji CFO Asbisu, Apple po utracie rynku rosyjskiego przyspieszył rozwój na innych rynkach w regionie Azji Środkowej i to stąd bierze się szybki wzrost sprzedaży w tych krajach. Podkreślał, że choć za wzrost sprzedaży w regionie odpowiadały głównie Apple to w firma rośnie też w dystrybucji innych produktów.

  • Przychody w styczniu wyniosły 222 mln USD (-8,3% r/r), w lutym 230 mln USD (-5,7% r/r), a w marcu 269 mln USD (+28,7% r/r - okres porównawczy już po wybuchu wojny). Z największych segmentów produktowych, jedynym rosnącym jest segment smartphonów (+35,3%), którego wzrost był na tyle duży, że zrównoważył spadek w pozostałych segmentach. Jak podała spółka wynika to z ożywienia podaży i popytu na iPhony od Apple (Asbis jest autoryzowanym dystrybutorem produktów Apple na 11 rynkach byłego ZSRR). Udział sprzedaży smartphonów w przychodach Asbisu wzrósł z 33,5% w 1Q 2022 do 43,6% w 1Q 2023 r. Spółka oczekuje, że popyt na iPhony pozostanie silny w kolejnych miesiącach roku. Równocześnie popyt na inne produkty IT istotnie spada, np. w laptopach i PC nawet o 20-30%, choć według Zarządu, Asbis notuje mniejsze spadki niż konkurencja i zyskuje udziały w rynku. Asbis przedstawił prognozę osiągnięcia w bieżącym roku 3-3,2 mld USD przychodów co oznaczałoby wzrost sprzedaży w kolejnych miesiącach bieżącego roku o co najmniej 15% r/r.
  • Marża brutto ze sprzedaży w 1Q 2023 r. wyniosła bardzo dobre 8,6% co dało wzrost o 1 p.p. r/r. Tak dobra marża, jak podała spółka, wynika z udoskonalenia portfela produktów i nowych linii produktów i rozwiązań IT o wyższych marżach. Według Zarządu, w całym 2023 r. marża brutto ze sprzedaży powinna utrzymać się na poziomie 8%. Ze względu na równoczesny wzrost kosztów SG&A szybszy od wzrostu przychodów marża EBIT wzrosła wolniej, bo o 0,5 p.p. r/r do 4%. Jak podał Zarząd część kosztów SG&A to inwestycje we wzrost - rozwój nowych rynków i nowych dywizji. Ze względu na wyższe stopy procentowe i wyższy dług, wzrostowi uległy też koszty finansowe. Jednak marża brutto ze sprzedaży była na tyle dobra, że pod względem zysku netto spółka i tak osiągnęła najlepszy pierwszy kwartał w swojej historii z wynikiem 17,4 mln USD zysku netto. Jak przyznał Zarząd wynik jest bardzo satysfakcjonujący biorąc pod uwagę okoliczności – wybuch wojny, zmniejszony popyt, wzrost stóp procentowych i inflację.
  • W 4Q 2022 r. Asbis wyraźnie zwiększył zapasy (na koniec 4Q 513,4 mln USD, +51% q/q, +58,6% r/r), co jak podawała spółka wynikało w istotnej części z przyrostu na magazynie produktów Apple. W 1Q 2023 r. Asbis był w stanie upłynnić tylko małą część tego towaru i zamknął 1Q 2023 r. z zapasami o wartości 502,7 mln USD (316,4 mln zł na koniec 1Q 2022 r.). Jak podał Zarząd ponadnormatywne zapasy będą stopniowo upłynniane, począwszy od 2Q 2023 r., a w szczególności w 3Q i 4Q 2023 r. Z tego względu Grupa oczekuje poprawy przepływów z działalności operacyjnej w kolejnych miesiącach roku. Wysokie zapasy, kupione w dobrej cenie, mają się też przyłożyć do dobrej rentowności.
  • Po wybuchu wojny i wycofaniu się z Rosji, Asbis mocno urósł w krajach byłego ZSRR. Na konferencji Zarząd został zapytany jak dużo produktów kupowanych w tych krajach, np. w Kazachstanie, może w istocie trafiać do Rosji (mogą być np. kupowane przez klientów w tych krajach od Asbisu i przewożone do Rosji). CFO grupy odpowiedział, że nie mają takich danych jednak tę wiedzę mają producenci, którzy wiedzą gdzie ich sprzęt jest używany, uwzględniając numery seryjne (w związku z czym dowiedzieliby się gdyby produkty dystrybuowane przez Asbis trafiały do Rosji). Zapewnił, że przestrzegają regulacji, a działalność firmy jest też pod obserwacją banków udzielających finansowania. Według Zarządu wielu konkurentów straciło umowy z producentami ze względu na cross-sell do Rosji i coś takiego nigdy nie przydarzyło się Asbisowi.
  • ZWZ postanowiło wypłacić finalną dywidendę z zysku za 2022 r. w wysokości 0,25 USD na akcję (zaliczka wypłacona w grudniu 2022 r. wynosiła 0,20 USD), co da łącznie dywidendę za 2022 r. na poziomie rekordowych 0,45 USD na akcję, tj. w sumie 25 mln USD. Jak przyznał Zarząd na konferencji, w przyszłości Asbis nadal planuje wypłacać istotną część zysków w formie dywidendy.
  • Spółka wiąże duże nadzieje z rozwojem nowych projektów - Breezy oraz dywizji robotycznej AROS (Asbis Robotic Solutions). Działalnością Breezy jest odnawianie używanych urządzeń, a następnie przywracanie ich na rynek po bardziej przystępnej cenie. Usługi dostępne są w Kazachstanie, Ukrainie, Cyprze i Gruzji, a w 1Q 2023 do tych rynków dołączyła Polska i Mołdawia. Uruchomiono też w Polsce zakład zajmujący się diagnostyką i przywracaniem do pełnej sprawności urządzeń mobilnych. AROS jest z kolei działem specjalizującym się w projektowaniu, rozwoju, marketingu, dystrybucji i usługach w zakresie współpracujących i przemysłowych rozwiązań robotycznych. Dywizja rozpoczęła w 1Q 2023 działalność na Węgrzech, w Bułgarii, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Zespoły AROS działają też już w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Grecji oraz na Cyprze.

Asbis podał prognozę finansową na rok 2023, zgodnie z którą przychody w bieżącym roku miałyby wynieść między 3,0 a 3,2 mld USD, a zysk netto między 78,0 a 82,0 mln USD (wzrost o 2,8% - 8,1% r/r). Rozwój ma mieć miejsce przede wszystkim w na rynkach, na których spółka jest już obecna i skupiać się na krajach byłego ZSRR. Firma spodziewa się utrzymania tendencji z ostatnich miesięcy tj. dobrej sprzedaży smarphonów i słabszej sprzedaży pozostałego sprzętu. Jak zapewniał Zarząd, Apple jest zadowolony ze współpracy z Asbis, ryzyko wejścia innych dystrybutorów Apple na rynki byłego ZSRR jest niskie oraz możliwe jest rozszerzenie listy krajów, w których produkty Apple będą dystrybuowane przez Asbis. Firma wiąże też duże nadzieje z rozwojem nowych dywizji jak Breezy czy AROS oraz rozwojem na nowych rynkach, w tym w krajach afrykańskich.

Walutą sprawozdawczą Asbisu jest dolar amerykański. Istotne umocnienie złotówki wobec dolara w ostatnich miesiącach działa więc niekorzystnie na wycenę spółki wyrażoną w polskich złotych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus