Oferta konsorcjum z udziałem spółki zależnej BMC (BUMECH) - Kobud została wybrana jako najkorzystniejsza przez LWB (BOGDANKA) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie wyrobisk, poinformowała spółka. W wyniku aukcji elektronicznej ostateczna cena ukształtowała się na poziomie 36,47 mln zł brutto, podano także.

"Konsorcjum złożone z Kobud, Łęczyńskiego Przedsiębiorstwa Usług Górniczych oraz Grupy Carbon w przedmiotowym postępowaniu złożyło najkorzystniejszą ofertę" - czytamy w komunikacie.

Postępowanie dotyczyło udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wyrobisk korytarzowych dla rozcinki ściany 3/I/385 w polu Bogdanka, podano także.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.