Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusze Petrolinvestu zgodzili się na przeniesienie notowań na NewConnect

Udostępnij

Akcjonariusze OIL (PETROLINV) zgodzili się na przeniesienie notowań akcji spółki na NewConnect z rynku głównego GPW, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na ubieganie się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu wszystkich zdematerializowanych akcji spółki (tj. 15 121 217 akcji serii A notowanych uprzednio na rynku podstawowym - głównym i praw do nich) do alternatywnego systemu obrotu - rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA"

Zgoda obejmuje również możliwość zmiany rynku notowań z rynku regulowanego podstawowego prowadzonego przez GPW na rynek NewConnect.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.) akcji serii A lub zachowanie formy zdematerializowanej akcji serii A" - czytamy dalej.

W maju br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 800 tys. zł kary pieniężnej na Petrolinvest oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na GPW. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym ma nastąpić z dniem 29 czerwca 2017 r.

W połowie czerwca br. Petrolinvest wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję KNF utrzymującą w mocy decyzję z 2016 r. o wykluczeniu bezterminowo akcji spółki z obrotu na GPW oraz nałożeniu 800 tys. zł kary pieniężnej.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2007 r.