Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Vivid Games: GPV I oczekuje wykonania 'opcji wniesienia' przez emisję akcji

Udostępnij

GPV I sp. z o.o. S.K.A. zażądała od VVD (VIVID) wykonania opcji wniesienia, poprzez emisję warrantów uprawniających do objęcia 1,5 mln akcji Vivid Games nowej emisji w zamian za wkład pieniężny, podała spółka.

"Zgodnie z porozumieniem, opcja wniesienia zostanie zrealizowana poprzez dokonanie przez Vivid Games warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji na rzecz GPV warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 1 500 000  akcji Vivid Games nowej emisji w zamian za wkład pieniężny" - czytamy w komunikacie.

Opcja wniesienia wynika z porozumienia zawartego w grudniu 2015 roku.

"W wykonaniu żądania, emitent zobowiązany jest do zwołania w terminie 30 dni od daty otrzymania żądania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w którego porządku obrad znajdzie się dokonanie opisanego powyżej warunkowego podwyższenia kapitału" - czytamy dalej.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+