NEU (NEUCA) nie zakłada kolejnych zmian w prognozie finansowej na 2017 r. uwzględniającej 100 mln zł netto bez zdarzeń jednorazowych, poinformował ISBnews prezes Piotr Sucharski. W lipcu spółka obniżyła plan finansowy ze 115 mln zł. 

"Nasz nowy cel finansowy jest ambitnym celem, ale jak najbardziej realnym. Biorąc pod uwagę otoczenie spółki jest to nadal wysoki wynik. Zbieg incydentalnych zdarzeń oraz zmian na rynku w wyniku wprowadzenia nowych przepisów spowodował wcześniejszą obniżkę prognozy" - powiedział Sucharski w rozmowie z ISBnews.

Jego zdaniem, jeden z czynników - przyspieszona konsolidacja sieciowego rynku aptecznego - który istotnie wpłynął na zmianę planu finansowego jest zjawiskiem przejściowym. 

"W długim terminie widzimy, że nowe przepisy doprowadzą do wzmocnienia pozycji aptek niezależnych na rynku, które są strategicznym partnerem Neuca" - uważa prezes.

Obniżając prognozę w lipcu, spółka podkreślała, że korekta ta nie wpłynie na strategię rozwoju, zakres realizowanych inwestycji oraz na politykę dywidendową.

Jako jedną z głównych przyczyn korekty Neuca wskazywała na przyspieszenie konsolidacji rynku aptecznego w okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne ("apteka dla aptekarza"). Zmiana ta spowodowała m.in. intensyfikację przejęć realizowanych przez apteki sieciowe, skokowy wzrost sprzedaży realizowany w tym segmencie, a w konsekwencji większe niż planowane przesunięcie obrotu spółki do kanału aptek sieciowych, skutkujące pogorszeniem rentowności brutto na sprzedaży w obszarze hurtu aptecznego. 

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2016 r. wyniósł 29,4%.