MOL podniósł prognozę oczyszczonej EBITDA do powyżej 2,3 mld USD i obniżył capex na wzrost organiczny do ok. 1 mld USD, podała spółka.

"Znacząco podnosimy całoroczną prognozę oczyszczonej EBITDA do ponad 2,3 mld USD (z 'co najmniej 2 mld USD') dzięki bardzo dobrym wynikom grupy w pierwszej połowie roku, co jest kolejnym dowodem wytrzymałości naszego modelu biznesowego i jakości naszych aktywów" – powiedział prezes Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

W II kw. 2017 r. oczyszczona EBITDA Grupy MOL zwiększyła się o 20% r/r i wyniosła 684 mln USD w II kw. W I poł. 32017 r. wzrosła o 20% r/r do 1,3 mld USD.

W lutym MOL prognozował, że w 2017 r. wypracuje oczyszczony wynik EBITDA w wysokości co najmniej 2 mld USD, a nakłady inwestycyjne wyniosą do 1,2 mld USD na wzrost organiczny

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.