Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

NWZ Vivid Games za emisją 1,5 mln warrantów wymiennych na akcje serii G

Udostępnij

Akcjonariusze VVD (VIVID) zdecydowali o emisji 1,5 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do akcji serii G w ramach porozumienia z GPV I, wynika z uchwał walnego.

„Postanawia się o dokonaniu emisji 1 500 000 warrantów subskrypcyjnych serii A […] Jeden warrant subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 akcji serii G […] Prawa do objęcia akcji serii G wynikające z warrantów subskrypcyjnych będą mogły zostać wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Upoważnia się zarząd spółki do wydawania warrantów subskrypcyjnych w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r." – czytamy w uchwale.

„Postanawia się o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki […] poprzez emisję 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez spółkę na podstawie niniejszej uchwały" – podano również.

Wcześniej GPV I sp. z o.o. S.K.A. zażądała od Vivid Games wykonania opcji wniesienia, poprzez emisję warrantów uprawniających do objęcia 1,5 mln akcji spółki nowej emisji.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+