Wschodząca gwiazda

Analitycy DM BOŚ pokładają wielkie nadzieje w akcjach TOW (TOWERINVT) (których byli oferującym). Spółka nie tylko otrzymała kolejną rekomendację „kupuj”, ale znalazła się także w aktualnym portfelu DM BOŚ. Wzrosty mają pojawić się więc nie tylko w dłuższej perspektywie, ale i w najbliższym miesiącu. I to nie byle jakie, bo zdaniem ekspertów niedowartościowanie akcji TOW jest gigantyczne.

Niemal 150%. O tyle powyżej aktualnych notowań analitycy wycenili akcje Tower Investment. Ich zdaniem spółka jest bardzo nisko wyceniana (C/Z na 2018 i 2019 to odpowiednio 5,2 i 3,7), a biorąc pod uwagę prognozowaną dynamikę zysków, stanowi atrakcyjną inwestycję.

Przyszłym wynikom mają pomóc m.in. dobra sytuacja makroekonomiczna (wzrost PKB, rosnąca siła nabywcza konsumentów), silna pozycja w dalszym ciągu rosnących sieci dyskontowych oraz rozwój sklepów typu convenience (w tym na stacjach benzynowych).

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Również zespół DM mBanku wierzy w rosnącą krajową konsumpcję i znaczny wzrost wartości akcji spółki, której był oferującym. Stawiają bowiem na TXM ustalając cenę docelową na 5,41 zł, czyli ponad 130% powyżej obecnego kursu.

„Naszym zdaniem działania Zarządu mające na celu odbudowę efektywności sprzedaży powinny się zmaterializować w 2018 roku, gdzie dodatkowo sprzyjać będzie efekt bazy. Oczekujemy, że istotna poprawa wyników powinna mieć miejsce w 2H’17, ze względu na modyfikację oferty produktowej spółki. (…) W 2019 roku oczekujemy wyższej od zakładanej marży brutto na sprzedaży oraz wyższej efektywności sprzedaży.” – wyjaśnia Piotr Bogusz

Pierwszy rok notowań (TXM debiutowało na przedostatniej sesji 2016 r.) był dla spółki, delikatnie mówiąc, nienajlepszy. Problemy związane z logistyką, zatowarowaniem sklepów, zmiany organizacyjne i konieczność licznych wyprzedaży odbiły się na wynikach, a giełdowa wycena spadła o niemal -60%. Jeśli prognozy analityków okażą się trafne, bieżący rok będzie więc czasem odbudowy.

 

Eksperci DM mBanku rekomendują też inwestycje w akcje SKH (SKARBIEC). Prognozowana stopa zwrotu jest tu wprawdzie niższa, ale ponad +80% potencjał wzrostu również nie należy do niskich.

Przesłanek do wzrostów jest tutaj, zdaniem analityków, kilka. Wzrost aktywów pod zarządzaniem, ambitna strategia rozwoju do 2020 r., niska wycena nie tylko w porównaniu do europejskich ale i krajowych TFI i jedne z najwyższych dywidend w sektorze (prognozowana stopa dywidendy 13,6%)

 

Z kolei analitycy East Value Research sugerują inwestycję w XTP (XTPL). Przygotowana przez nich wycena to 136,9 zł, czyli o 85% powyżej obecnego kursu notowanej na NewConnect spółki. Poza komercjalizacją unikatowej technologii, to właśnie zmiana trybu notowań ma pomóc w rozwoju spółki i wzroście zainteresowania inwestorów. XTPL planuje bowiem przejście na główny parkiet GPW oraz równoległe rozpoczęcie notowań i wejście na giełdę we Frankfurcie.

Zdaniem analityków w ciągu najbliższych lat spółka nie zaprezentuje jeszcze zysków, ale przychody w 2018 r. mają wynieść 1,09 mln zł, a w przyszłym roku wzrosnąć niemal dziesięciokrotnie, do 10,33 mln zł.

 

Znak zapytania

Notowania EUR (EUROCASH) odbiły już po tąpnięciu wywołanym publikacją rozczarowujących wyników za ostatni kwartał 2017 r, jednak opinie analityków dotyczące dalszej przyszłości spółki są podzielone. Lutowy bilans rekomendacji, które otrzymały akcje Eurocash to bowiem dwa razy „kupuj”, „trzymaj”, „neutralnie” i „sprzedaj”.

„Pomimo dwucyfrowego potencjału wzrostu kursu akcji względem naszej 12-miesięcznej wyceny podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną Trzymaj, ponieważ spodziewamy się, że może utrzymać się w I poł. ub.r. presja na wyniki Spółki, a nasze prognozy zysków na 2018 rok są ściśle uzależnione od powodzenia restrukturyzacji, które pozostaje pod znakiem zapytania. Nie zmieniamy również krótkoterminowej rekomendacji relatywnej Niedoważaj zakładając, że wyniki kwartalne za IV kw. ub.r. będą słabe.” – napisano w raporcie DM BOŚ

Wyniki faktycznie były słabe, jednak analitykom nie przeszkadza to z optymizmem patrzeć w przyszłość. Ceny docelowe ustalone przez DM BOŚ, DM mBanku oraz VTB Capital zakładają 27%-37% niedowartościowanie akcji Eurocash. I chociaż pro-wzrostowych rekomendacji było więcej, nie zabrakło i głosów zza drugiej strony barykady.

Przeciwnego zdania byli m.in. analitycy UBS, zalecający sprzedaż akcji hurtownika, które wycenili na 23 zł. Już w marcu z podobną wyceną (23,24 zł) dołączył do nich także zespół Noble Securities.

Ich zdaniem słabe wyniki to oznaka strukturalnych problemów spółki. Segment hurtowy ma wymagać restrukturyzacji i optymalizacji kosztowej, a spadek retortowości może świadczyć o pogarszającej się pozycji negocjacyjnej spółki w stosunku do producentów.

 

Wszystkie aktualne rekomendacje znajdują się tutaj.