Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Strata netto Vivid wyniosła 6,52 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

Udostępnij

VVD (VIVID) odnotował 6,52 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2017 r. wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Strata wykazana przez grupę Vivid Games to w dużej mierze konsekwencja operacji księgowych pozostających bez wpływu na stan posiadanych środków finansowych. W wyniku zmian przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynik został obciążony przez pomniejszone o ok. 5,1 mln zł  aktywo podatkowe z roku 2015" - powiedziała dyrektor finansowy Hanna Gelo, cytowana w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,8 mln zł wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,49 mln zł w 2017 r. wobec 12,14 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 9,5 mln zł zrealizowane były głównie za pośrednictwem gier opartych na marce Real Boxing, które pozostawały najbardziej popularnymi w naszym portfolio. W 2017 roku skupiliśmy się przede wszystkim na produkcji nowych tytułów, akumulacji wiedzy z zakresu modelu biznesowego free-to-play oraz optymalizacji procesów produkcji. Efekty tej pracy będą widoczne w każdej z tegorocznych premier" - dodał prezes Remigiusz Kościelny.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 5,88 mln zł wobec 5,57 mln zł straty rok wcześniej.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+