„W obecnych warunkach spodziewamy się, że rodzimy rynek może pozostać chwiejny do momentu stabilizacji sytuacji na rynkach globalnych. Należy jednak podkreślić, że wyceny polskich spółek pozostają atrakcyjne. Wiele z nich ma za sobą publikacje rekordowych wyników za 2017, a spływające powoli raporty za 1Q18 powinny oddawać wciąż bardzo dobrą sytuację w polskiej gospodarce (…). Jesteśmy pozytywni co do cen akcji polskich w średnim terminie (szczególnie wyceny małych spółek wydają się być niskie).” – czytamy w raporcie

Jednak mimo kwietniowego odbicia na WIG (+2,7%), ubiegły miesiąc nie był dla spółek wytypowanych przez PDM Research zbyt łaskawy. Portfel analityków zarabiał głównie na spadkach, a 8 z 13 zajętych krótkich pozycji przyniosło zyski. Najlepszymi typami okazały się PRC (PROCHNIK) i BRA (BRASTER), których nurkujące notowania eksperci przekuli w zyski wysokości kolejno +45% i +36%.

Nieco gorzej wypadła większa, „długa” część portfela, gdzie tylko 3 inwestycje (z 17) przyniosły dodatnią stopę zwrotu (DNP (DINOPL), ETL (EUROTEL) oraz najbardziej zyskowna w wymienionych GLG (GLGPHARMA)). Co ciekawe, największą stratę (-47%) wygenerowała jedyna nowość w portfelu, czyli akcje EMT (ELEMENTAL), które dołączyły do zestawienia na początku kwietnia.

„Pomimo słabych wyników za 4Q17 w stosunku do oczekiwań rynku, podtrzymujemy naszą długą pozycję na akcjach  spółki. Kapitał pracujący na koniec roku przewyższa obecną kapitalizację Spółki.” - wyjaśniono

Również pozostałe, nawet dwucyfrowe straty na niektórych pozycjach nie złamały jednak analityków, którzy obstają przy wszystkich wcześniej wytypowanych spółkach. Liczą też na wspomniane dywidendy. Spośród znajdujących się w portfelu spółek, wysokie wypłaty mogą trafić do akcjonariuszy m.in. ALI (ALTUSTFI) (DY 13%), DOM (DOMDEV) (DY 8,4%), ETL (EUROTEL) (DY 9%) czy IMS (DY 6%). Analitycy liczą też na SKH (SKARBIEC), który zgodnie z polityką dywidendy, ma przeznaczyć na dywidendę 100% zysku za 2017 r.

Zmiany wprowadzono jednak w części portfela, która ma zarabiać na spadkach. Zestawienie opuściły BAL (BALTONA) LTS (LOTOS), SNX (SUNEX) oraz MIR (MIRACULUM). Nie podano niestety uzasadnienia tych ruchów, ale wszystkie z wyjątkiem ostatniej w wymienionych spółek, zakończyły kwiecień na plusie.