Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie 6,4 zł dywidendy na akcję

Udostępnij

 Akcjonariusze NEU (NEUCA) zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 29,58 mln zł tj. 6,4 zł na akcję z zysku za 2017 r., wynika z podjętych uchwał. 

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuca S.A. na podstawie wniosku zarządu oraz uchwały rady nadzorczej spółki, zysk netto spółki wynoszący 43 278 970 zł 98 gr. wypracowany w roku obrotowym 2017, postanawia podzielić w następujący sposób: 

a) kwota 29 584 800 zł 00 gr. na poczet dywidendy w wysokości 6 zł 40 gr. brutto na jedną akcję spółki;

b) pozostała kwota na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie. 

Uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2017 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji spółki 7 czerwca 2018 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom w dniu 20 czerwca 2018 roku (termin wypłaty dywidendy). 

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus