Zakłady Magnezytowe Ropczyce liczą na utrzymanie tempa wzrostu przychodów w całym roku i utrzymanie się dobrej koniunktury na swoje wyroby w kolejnych 2-3 latach, poinformował ISBnews prezes Józef Siwiec. Spółka pracuje nad dalszą optymalizacją i poprawą marżowości.

"Widzimy szanse znacznej poprawy wyników. Nowa strategia, którą wdrożyliśmy na początku ubiegłego roku, daje bardzo dobre efekty, liczymy na utrzymanie tempa wzrostu przychodów z I kw. 2018 roku" - powiedział Siwiec w rozmowie z ISBnews.

"Jesteśmy usatysfakcjonowani drugim kwartałem, pracujemy na pełnych zdolnościach produkcyjnych. W ostatnich miesiącach nastąpiła w RPC (ROPCZYCE) zmiana pokoleniowa. Udało nam się odbudować załogę, nawet zwiększyliśmy zatrudnienie o kilkanaście procent" - dodał prezes.

Spółka spodziewa się, że dobra koniunktura może potrwać przez najbliższe 2-3 lata.

"Stawiamy na dywersyfikację, bo w poszczególnych segmentach rynku sygnały w ostatnich miesiącach były różne, nie zawsze optymistyczne. Patrzymy na to z dużym spokojem i konsekwentnie wchodzimy w nowe tematy, nowe projekty, w tym również w ramach dywersyfikacji inżynieringowej - jest to dla nas kluczowe, bo takie projekty mają dłuższą perspektywę i pełnią stabilizującą funkcję" - powiedział Siwiec.

ZM Ropczyce również intensywnie pracują nad lean manufacturing i porządkują sferę gospodarczą. Spółka jest w trakcie procesu łączenia ze spółką zależną ZM Service, która zajmuje się wykonawstwem oprzyrządowania i utrzymaniem ruchu.

"Ostatni rok pokazał, że można lepiej gospodarować i osiągać lepsze wyniki. Pracujemy nad dalszą poprawą marżowości. Wdrożone narzędzia związane z controllingiem oraz z szeroko rozumianą sferą informacji zarządczych również dają określone efekty" - podkreślił prezes.

Spółka dostrzega też korzyści w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wysokość straty podatkowej za 2008 r. i spodziewanym zakończeniem realizacji drugiego etapu porozumienia z ZM Invest.

"Mamy nadzieję, że zaczniemy się w końcu koncentrować na biznesie, a nie na sprawach pobocznych. Jeśli chodzi o kwestię skarbówki, to temat ciągnął się przez około pięć lat i dużo nas to kosztowało. Ostateczna decyzja NSA przyznaje nam rację, więc cieszymy się z tego. To jeszcze chwilę potrwa, ale spodziewamy się zwrotu ok. 7 mln zł. Będzie to miało pozytywny wpływ na nasz cash flow i prawdopodobnie częściowo na wynik finansowy, gdyż kwota ta ujęta była w należnościach" - wskazał Siwiec.

Jeżeli chodzi o kwestię sporu korporacyjnego z ZM Invest, koniec czerwca jest terminem ostatecznego rozstrzygnięcia drugiego etapu porozumienia właścicielskiego. Chodzi o odkupienie 5,01% akcji własnych ZM Ropczyce. To spowoduje, że ZM Invest nie będzie już akcjonariuszem spółki.

"Byliśmy i jesteśmy w pełni gotowi na sfinalizowanie drugiego etapu porozumienia zgodnie z harmonogramem do 30 czerwca" - powiedział prezes.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.