Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Vivid Games miał 2,73 mln zł straty netto, 0,11 mln zł EBITDA w I poł. 2018

Udostępnij

VVD (VIVID) odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,27 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 0,11 mln zł wobec 2,81 mln zł rok wcześniej.

"EBITDA stanowi tylko 4% wartości z 2017 roku. Na wartość tę poza wyższą stratą ze sprzedaży i wyższą amortyzacją, znaczący wpływ miał również pozostały przychód operacyjny uzyskany w 2017 związany z aktualizacją wartości instrumentu pochodnego (1,3 mln zł). W związku z rozliczeniem instrumentu pochodnego (opcja GPV) na koniec ubiegłego roku, w roku 2018 nie wystąpią wahania wyniku z tego powodu" - wskazano w raporcie. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 7,8 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 9,46 mln zł rok wcześniej.

"W związku z tym, iż premiery nowych gier nastąpiły pod koniec pierwszego półrocza 2018 roku, przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu były o 26% niższe w stosunku do roku poprzedniego. Stan ten spowodował istotne obniżenie wyniku ze sprzedaży w stosunku do 2017 roku, pomimo utrzymania kosztów działalności operacyjnej bez istotnego zwiększenia" - czytamy w raporcie.

"Osiągnięty wynik jest w dużej mierze niższą sprzedażą starszego portfolio gier w I kwartale oraz premierami nowych produktów pod koniec raportowanego okresu. Przychody operacyjne i zrównane z nimi spadły o 1,7 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza 2017 roku. Koszty działalności operacyjnej zostały utrzymane prawie na analogicznym poziomie +4% w stosunku do pierwszego półrocza roku 2017 (wzrost o 0,4 mln zł). Pozostałe przychody operacyjne nie osiągnęły ubiegłorocznego poziomu (spadek o 73%), który był spowodowany niezależną od operacyjnej działalności grupy, dodatnią wyceną instrumentu pochodnego (1,3 mln zł). W roku 2018 nie wystąpią przychody operacyjne z tego tytułu, ponieważ opcja została rozliczona na koniec 2017 roku" - wymieniono również.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+