Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Strategia Apatora: ok. 9% średniorocznego wzrostu EBITDA, ok. 10% wzrostu przychodów do 2023 r.

Udostępnij

Strategia Grupy Apator na lata 2019-2023 zakłada m.in. średnioroczny wzrost EBITDA w wysokości ok. 9% do ok. 220 mln zł w 2023 r. oraz średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży w wysokości ok. 10% ok. 1,4 mld zł w 2023 r., podała spółka. Nakłady inwestycyjne w okresie 5 lat zostały założone na poziomie około 380 mln zł.

"Grupa APT (APATOR) zakłada istotny wzrost skali działania w perspektywie 5 lat w oparciu o rozwój dotychczasowych biznesów oraz rozbudowę portfolio produktowego w kierunku zaawansowanych technologicznie rozwiązań do zarządzania mediami energetycznymi, w tym rozwiązań klasy smart oraz systemów do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji" - czytamy w komunikacie.

Grupa będzie kontynuować działalność w oparciu o 3 segmenty biznesowe, tj. energia elektryczna (wcześniejsza nazwa segmentu: smart grid), woda i ciepło oraz gaz, ze stopniowo wyodrębnianym wspólnym obszarem systemów i rozwiązań dla wszystkich rodzajów mediów, podano także.

"Cele finansowe:

* wzrost EBITDA do ok. 220 mln zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 9%), w tym segment:

- energia elektryczna 100 mln zł,

- woda i ciepło 90 mln zł,

- gaz 30 mln zł,

* przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,4 mld zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 10%), w tym segment:

- energia elektryczna 620 mln zł,

- woda i ciepło 460 mln zł,

- gaz 320 mln zł" - czytamy dalej.

Powyższe cele będą realizowane w oparciu o utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym, wzrost udziałów na rynkach strategicznych (Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia) oraz wykorzystanie szans sprzedażowych na pozostałych rynkach europejskich, podkreśliła spółka.

"Grupa Apator zakłada istotny wzrost wartości sprzedaży na rynki zagraniczne i utrzymanie wysokiego udziału eksportu w sprzedaży ogółem (ponad 50%)" - wskazano także w materiale.

Skumulowane nakłady inwestycyjne w okresie 5 lat zostały założone na poziomie około 380 mln zł, podano dalej.

"Przewiduje się finansowanie inwestycji z wypracowanych środków, środków uwolnionych z niewykorzystywanego majątku oraz kredytów. Jednocześnie Grupa Apator podtrzymuje realizację dotychczasowej polityki dywidendy" - podkreślono w komunikacie.

Strategia Grupy Apator przewiduje również wzrost efektywności poprzez:

* dalszą, szeroką automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych,

* rozbudowę centrum kompetencyjnego w zakresie produkcji elektroniki w Ostaszewie,

* optymalizację grupy (uproszczenie struktury kapitałowej np. fuzje, dalszy rozwój funkcji wspólnych),

* ograniczanie poziomu kosztów poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i kompetencji grupowych (m.in. koordynacja działań w obszarach: zakupy, zapasy, logistyka), podała także spółka.

"Strategia zakłada nowe podejście do innowacyjności m.in. poprzez utworzenie centrów kompetencyjnych w zakresie badań i rozwoju w grupie, wzmocnienie zespołów R&D oraz product managerów, a także wydzielenie dodatkowego funduszu na rozwój nowatorskich pomysłów" - czytamy także.

Zatwierdzona strategia zostanie zoperacjonalizowana do końca IV kwartału br. i będzie podlegać corocznym przeglądom zarządu i rady nadzorczej, podsumowano.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus