W grudniu 2018 r. skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Inter Cars były o 13 wyższe r/r i wyniosły 563,3 mln zł.

Sprzedaż spółki Inter Cars S.A. odpowiadała za 430 mln zł łącznych przychodów (+13,1% r/r), z czego przychody osiągnięte w Polsce to 294,7 mln zł (+6% r/r). Spółki dystrybucyjne za granicą wypracowały w grudniu 2018 r. sprzedaż na poziomie 219,5 mln zł (+13,3% r/r). 86,2 mln zł stanowiły wyłączenia konsolidacyjne.

Narastająco w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. CAR (INTERCARS) osiągnęła sprzedaż na poziomie 7 865,7 mln zł, o 16,1% wyższą niż rok wcześniej. O 13,3% r/r, do 6 008,7 mln zł wzrosła sprzedaż Inter Cars S.A., natomiast o 23,5% r/r do 3188,8 mln zł, przychody spółek dystrybucyjnych za granicą. Sprzedaż towarów w Polsce wyniosła w całym 2018 r. 4 182,8 mln zł (+9,6% r/r).