Zarząd spółki ACG (ACAUTOGAZ) zarekomendował walnemu zgromadzeniu, aby z zysku za 2018 r. wypłacić dywidendę równą 3 zł na akcję.

„Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę planowane na 2019 r. rozwojowe projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości Spółki oraz bieżące potrzeby kapitałowe, postanowił zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AC S.A. przeznaczenie części zysku netto za 2018 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł na jedną akcję” – czytamy w komunikacie

Pozostała część zysku miałaby trafić na kapitał zapasowy.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy AC trafiła dywidenda w wysokości 2,5 zł na akcję.