Akcjonariusze działający na podstawie porozumienia z 26.11.2018 r., wezwali do sprzedaży 159 124 akcji RPC (ROPCZYCE). Cena w wezwaniu została ustalona na 30,35 zł za akcję.

Wśród wzywających są członkowie zarządu spółki oraz jej pracownicy. Wraz z akcjami własnymi spółki, kontrolują łącznie 63,46% ogólnej liczby głosów. Po przeprowadzaniu wezwania zamierzają posiadać 66% głosów, czyli 4 131 358 akcji.

Nabywcą 158 124 akcji ma być spółka Zakłady Magnezytowe Ropczyce, a 1 000 akcji wiceprezes zarządu spółki, Robert Duszkiewicz.

Zapisy na sprzedaż akcji mają być przyjmowane od 28.01.2019 r. i potrwać do 12.02.2019 r.

„Wzywający nie przewidują możliwości odstąpienia od Wezwania, również w przypadku ogłoszenia przez inny podmiot wezwania na te same Akcje.” - dodano