W czwartek (24 stycznia) rozpoczęły się zapisy na akcje spółki DataWalk, która jako jeden z nielicznych podmiotów technologicznych na świecie, zbudowała na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Zapisy w Transzy Detalicznej potrwają do 31 stycznia, a cena emisyjna w ofercie publicznej DataWalk została ustalona na 22 zł, w oparciu o przeprowadzony wśród inwestorów instytucjonalnych proces budowy księgi popytu.

 – W ramach przeprowadzonego roadshow mieliśmy okazję spotkać się z licznym gronem przedstawicieli instytucji finansowych. Przedstawiona przez nas strategia rozwoju spółki high-tech w modelu z Doliny Krzemowej, oparta o kwantyfikowalne efekty realizowanych kolejno etapów, spotkała się z uznaniem inwestorów, zaś przyjęta przez nas metodologia rozwoju produktu skalowalnego globalnie, została uznana przez naszych rozmówców za godną polecenia innym, polskim spółkom z ambicjami międzynarodowymi – mówi Sergiusz Borysławski, członek zarządu DataWalk – Cieszymy się, iż pomimo bardzo wymagającego czasu na rynku kapitałowym, spółka znajduje zainteresowanie wśród profesjonalnych inwestorów. W naszej opinii, jest to efekt dobrze przeprowadzonej edukacji rynku przez analityków DM BOŚ oraz wnikliwego raportu analitycznego. Jesteśmy przekonani, że także inwestorzy indywidualni uznają DataWalk za atrakcyjną i potwierdzą to w rozpoczynających się zapisach na akcje – dodaje. 

Oferta publiczna akcji DataWalk obejmuje do 1,35 mln akcji i jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W ramach transzy detalicznej oferowane jest do 0,2 mln akcji. Rozpoczęte 24 stycznia 2019 r. zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane do 31 stycznia 2019 r. po cenie emisyjnej wynoszącej 22 zł w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska.