Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa Kęty prognozuje osiągnięcie 264 mln zł zysku netto w 2019 r. - aktualizacja

Udostępnij

Zarząd KTY (KETY) przedstawił wybrane wyniki finansowe za ubiegły rok oraz prognozę na 2019 r. Zgodnie z przedstawionymi szacunkami, w bieżącym roku spółka wypracuje przychody o +8% wyższe niż w 2018 r., wynik EBIT wyniesie 488 mln zł (+6 % r/r), a zysk netto 264 mln zł (+1% r/r).

„(...) przychody ze sprzedaży wzrosną w stosunku do 2018 roku o 8% i wyniosą 3 216 mln zł, do czego przyczyni się głównie:

  • wykorzystanie nowych mocy produkcyjnych w Segmencie Wyrobów Wyciskanych uruchamianych pod koniec 2018 roku i w pierwszym kwartale 2019 roku, co przełoży się na wzrost wolumenu sprzedaży w tym segmencie o 8 tys. ton r/r,
  • pozyskanie nowych klientów w Segmencie Systemów Aluminiowych oraz dalszy rozwój współpracy z dotychczasowymi, co pozwoli zwiększyć r/r eksport tego segmentu o 13%, a sprzedaż w kraju o 6%,
  • zwiększenie efektywności wykorzystania mocy produkcyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich skutkujące wzrostem sprzedaży tego segmentu o ok. 5% r/r.” – czytamy w komunikacie

W 2019 r. wzrosnąć mają również koszty. Największy +41% wzrost do 99 mln zł ma dotyczyć kosztów energii. W bieżącym roku wyższe mają być też m.in. koszty usług obcych (+16% r/r), amortyzacja (+14% r/r) oraz koszty świadczeń pracowniczych (+10% r/r).

Zaplanowane na 2019 r. wydatki inwestycyjne mają wynieść około 284 mln zł, w tym ok. 100 mln zł to wydatki przeniesione z projektów, których realizacja przewidziana była na ubiegły rok.

Dywidenda zostanie wypłacona zgodnie z obowiązującą polityką w wysokości ok. 80% skonsolidowanego zysku netto za 2018 r. Biorąc pod uwagę przedstawione szacunkowe dane zysku netto, oznacza to wypłatę około 21,87 zł na akcję.

Aktualizacja: 8.02.2019 r. spólka opublikowała korektę przedstawionej prognozy. "Prawidłowa wartość szacowanego skonsolidowanego zysku netto za 2018 r. powinna wynosić 264 mln zł (wobec podanego 261 mln zł), natomiast prawidłowy prognozowany skonsolidowany zysk netto na rok 2019 r. powinien wynosić 261 mln zł (wobec podanego 264 mln zł), co oznacza zmianę o -1% (wobec podanej +1%)." - napisano w komunikacie

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+